W związku z prowadzonym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, a finansowanym przez WFOŚiGW szkoleniem e-learningowym o zanieczyszczeniu morza Bałtyckiego „Odpady plastikowe w Bałtyku” otrzymaliśmy materiały do rozpowszechnienia.
Szkolenie jest dostępne na stronie pke.gdansk.pl.

Joanna Cudera

Materiały (PDF)