Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017 z dnia 19.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Klimek zawiadamia się, że w dniu 13.06.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.15.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr  GN.6733.20.2018 zawiadamiające, że w dniu 11.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa reprezentowana przez Pana Pawła Kaszubowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Informacja i formularze
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 07.06.2018 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do ko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 05.06.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 24/...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Częstkowie. Obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowsika Zęblewskie
Czytaj więcej...

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Obwieszczenie RDOŚ
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017” Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018 z dnia 24.05.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 24.05.2018r zawiadamiające, że w dniu 24.05.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Tomas...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwes...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.673318.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.05.2018 dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1405 obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017.2018.ZM z dnia 09.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w dniu 09.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A o/G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Czestkowo”. Obwieszczenie nr GO.6220.12018.3  
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie Ogłoszenie konkursowe
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Nabór na pracownika: Konserwator – Pracownik gospodarczy

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy: Konserwator – Pracownik gospodarczy Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu ciągłym, Główne obowiązki: Wykonywanie zleconych prac konserwacyjnych w budynkach administracyjn...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.04.2018
Czytaj więcej...

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 26.04.2018r. zawiadamiające o zmianie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Dempc Obwieszczenie GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 18.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 18.04.2018 wydana...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018 z dnia 16.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 16.04.2018r. wydana została decy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.14.2018 z dnia 16.04.02018 zawiadamiające, że w dniu 16.04.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Budnik zam. przy ul. Nałkowskiej 19B, 81-198 Suchy Dwór postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.8
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 335/2, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 21/18,21/14 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 322, 112/2, 252/1 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/12, 58/6, 58/60, 58/52 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 8/15, 8/26, 8/25 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul Oliwskiej 48, 8...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 29, 94, 93/7, 93/8 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Damazego Dęby zam. przy ul Ucznio...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.1.2018.3 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.1.2018.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.2.2018.4 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.2.2018.4
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 05.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta w dniu 05.04.2018r. wydana został decyzja nr GN.6733.8.2018 kończąca postępowanie w sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.6
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 26.03.2018r. zawiadamia się, że w sprawie inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 169/17, 169/13, 169/14, 170, 171/11, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/16, 169/1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018 z dnia 26.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 1/12...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZEMUD Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. nr 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. na tablicy...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Rozstrzygniecie organizacje pozarządowe 2018
Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Turniej Szachowy

oferta – Szachiści grają dla Polonii
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 20.03.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowę drogi powiatowej pn. ,, Rozbudowa ul. Wejherowskiej w Częstkowie gm. Szemud” nr AB.6740.31.2017.1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 14.03.2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.24.2017.19.D.IV Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. OBWIESZCZENIE [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 1 III 2018 w sprawie ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018 w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Łebnie Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2017 z dnia 28.02.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu l...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul. Oliwskiej 48, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017 z dnia 20.02.2018r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 19.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 19.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Damazego Dęby zam. przy ul. Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.218 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską ...
Czytaj więcej...

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Nadzorczej GPK Szemud Sp. z o. o.

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud. Oświadczenie o samotnym Oświadczenie o wielodz...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Donimierz oraz p. Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Gruba zam. przy ul. Otalżyńskiej 15, 84-217 Donimierz zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.35.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokazac...
Czytaj więcej...

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

  Ogłoszenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Milewczyk oraz Pana Tomasza Pożarowszczyk dnia 09.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.31.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji dnia 12.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.33.2017 kończąca postę...
Czytaj więcej...

Wyniki naboru na prezesa GPK Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej z kontenerem”, która ...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Prezesa GPK Szemud

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty z dnia 27.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2017 zawiadamiające, że w dniu 29.12.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Brzeskiego zam. przy ul. Myśliwski Dwór 3, 84-208 Kielno wydana została decyzja nr GN.6733.34.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lok...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 302, 270, 262/4, 262/5 wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr...
Czytaj więcej...

I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018

Wójt Gminy Szemud ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018. Szczegóły w poniższych załącznikach: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018 ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Czytaj więcej...

Znaleziono psa – szukają wlaściciela

Poszukujemy właściciela psa. Blind do schroniska OTOZ ANIMALS w Dąbrówce k. Wejherowa trafił 18 grudnia 2017 roku. Został znaleziony w miejscowości Koleczkowo gm. Szemud. Psiak jest niewidomy. Poszukujemy właściciela. Blind obecnie przebywa na 15-dni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe...
Czytaj więcej...

Informacja dot. cięć odnawialnych w lasach państwowych

Informacja dot. cięć odnawialnych Mapa przeglądowa nr 1 użytkowania rębnego plan na rok 2018 Mapa przeglądowa nr 2 użytkowania rębnego na rok 2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego Nr GN.6733.36.2017 z dnia 13.11.2017r. rozpatrywane na wniosek z dnia 12.12.2017r. Pana Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Kielno oraz P...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.34.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na d...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ – Szkolenie Warsztaty Profilaktyczne”

Oferta Fundacji CREDU – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 06.12.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia LESOK- MAŁY GRANT pn. „Senior zimą (aktywność fizyczna i dieta wspomagająca ćwiczenia)”

Oferta  Stowarzyszenia LESOK MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w d...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do k...
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Ur...
Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 371 § 3 w związku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Ra...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Tomasza Michalik pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: ELPRO ul. Imbirowa 4, 81-198 Kosakowo zawiadamia się, że w dniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017 z dnia 15.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„”, na dz. nr 105...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 zawiadamiające, ze w dniu 14.11.2017r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 205/5...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Informacja o przetargu
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia będzie nieczynny

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia 2017r. będzie nieczynny
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) na terenie gminy Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej str. 1    str. 2    str. 3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji nr GN.6733.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017 r., wydana została decyzja nr GN.6733.1.2017 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.23.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp....
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie zawiadamiającego wszystkie strony postępowania że w dniu 30.10.2017 r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony ...
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Wojewoda Pomorski – PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, iż w dniu 11.10.2017 r., postanowieniem nr WI-II.7820.10.15.2011.MW, wznowił postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.201...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Zawiadamia się że w dniu 19.10.2017 r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego o wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G relacji Szemud – Karczemki na odcinku przez miejsco...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,07...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – pełny etat. Miejsce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT 41464 BOJANO 2 wraz z linią elektr...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano   Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO II” na dz. 157/2 (część), 158 (część) i 164/2 (część) obr...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 z dnia 06.10.2017r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.26.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2017
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych – Wojskowe Koło Łowieckie nr 326 „Łoś” w Gdyni

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017-2018 w obwodach łowieckich nr 63 i 71
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Pismo przewodnie Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 95/4 (ob...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Szemud   1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju gminy – pełny etat. Miejsce wyk...
Czytaj więcej...

Budżet obywatelski 2018 – zapraszamy do głosowania!

Budżet obywatelski na rok 2018 Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 678/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dni...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Informacja IBET
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Obwieszczenie str.1 Obwieszczenie str.2...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Szemud, dnia 1 września 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z d...
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2017
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Informacja GO.6220.13.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zarządzenie nr 667 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.14.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.20.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na działce 213,214/34 w...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.21.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 408/9, 169/1 wraz z prz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w związku z decyzją o warunkach zabudowy  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych ...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud Nazwa stanowiska i wymiar etatu Podinspektor ds. zamówień publicznych– pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud. ...
Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI W URZĘDZIE GMINY SZEMUD Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud – o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

Informacja – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.34.2016-2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 323/6, obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 87/13, obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – nr GN.6733.4.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 114/6, obręb geodezyjny Leśno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

obwieszczenie GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicer...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Gminy w Szemudzie na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Ministra informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę w spr...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej i sportu”

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.12.4
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.12.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.11.2017.7
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.6
Czytaj więcej...

Konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego – szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Ogłoszenie Oferta zał. nr 1 Zał. nr 1 do oferty Zobowiązanie zał. nr 2 Oświadczenie zał. nr 3
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie nr GN.6821.16.2017.PR
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.13.2017.3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2017
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze w Kamieniu

Wyniki badań wody: Jezioro Wysoka -Wycztok
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmiana...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie Wyniki (do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.2
Czytaj więcej...