Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o

Zmiana siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o.: z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa na Polska Spółka Gazownictwa sp. zo. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie trasy S6

Obwieszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 06.12.2018r.  znak GD.RUZ.421.233.2018.GR informującego o  wszczęciu postępowanie na wniosek GDDKiA w sprawie udzielenia pozwolenia woodnoprawnego niezbędnego ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GO.6220.17.2017.11 z dnia 13.12.2018r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 10.12.2018r., na wniosek IBET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 84-240 Reda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po za...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.293.2018 z dnia 12.12.2018r. zawiadamiające o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec , gmina Szemud do uzgodnień. Obwieszczenie nr GN.6730.293.201...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018 zawiadamiające, że w dniu 12.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Agnieszki Grau zam. przy ul. Łebińskich 6, 84-217 Łebno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GO.6220.1.2018.7 z dnia 12.12.2018 r. informujące wszystkie strony, iż w toku toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańs...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.43.2018 zawiadamiające, że w dniu 07.12.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora ad...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.42.2018 zawiadamiające, że w dniu 05.12.2018 r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA nr GO.6233.6.2018.5 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud na wniosek Przedsiębiorcy Pana Mariusza Trepczyk, wł...
Czytaj więcej...

GOPS w Szemudzie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Nabór – Główna Księgowa Nabór – specjalista ds. kadr i płac p.o. Kierownika GOPS w Szemudzie Justyna Bieszk
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.38.2018 kończąca postępowa...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.37.2018 kończąca postępowan...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie znak: GO.6220.10.2018.6 z dnia 04.12.2018r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.30.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja znak: GO.6220.15.2018.3 z dnia 29.11.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o budyn...
Czytaj więcej...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano”  – MAŁY GRANT

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano”  – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U...
Czytaj więcej...

Oferta Ludowego Klubu Sportowego ” Bojano”  – MAŁY GRANT

Oferta Ludowego Klubu Sportowego ” Bojano”  – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 po...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.39.2018 zawiadamiające, że w dniu 16.11.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Energa Operator S.A o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do ko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.17.2017.9 z dnia 23.11.2018r. dotyczącego wydania przez Wójta Gminy Szemud postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:. „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki pia...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 z dnia 20.11.2018r. informujące,że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociąg...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu – oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Ogłoszenie o przetargu    
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.10 z dn. 16.11.2018r. dotyczącego wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcink...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.18.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 15.11.2018 została wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do kores...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GN.6733.36.2018 z dnia 08.11.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.35.2018 z dnia 07.11.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 z dnia 08.11.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud zawiadamia się, że w dniu 08.11.2018 r., wydana została decyzja nr GN.6733.34.2018 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.27.2018 z dnia 07.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GO. 6233.6.2018.2

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GO. 6233.6.2018.2 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud na wniosek...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.30.2018 z dnia 05.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.32.2018 z dnia 05.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.31.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.28.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 30.10.2018r nr AB.6740.19.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gmina S...
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 31.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 265/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień , gmina Szemud Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.8 z dnia 30.10.2018 o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018 z dnia 25.10.218 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje skan obwieszczenia (znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.12.2018.AŁ.1) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu opracowania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 M...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud udostępnia Informację nr GO.6220.12.2018.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa stacji Bazowej sieci POLKOMTEL Sp. z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że w dniu 24.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.36.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowanej przez Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do kor...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Punkt skupu metali kolorowych” na działce 319/18 w miejscowości Koleczkowo, przy ul....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 15.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud. Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 26.09.2018r nr AB.6740.17.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa i rozbudowa ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w gminie Szemud. Tuchomsk...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 05.10.2018r nr AB.6740.19.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gmina S...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Informacja Wójta Gminy Szemud o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. p...
Czytaj więcej...

Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych

Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych na terenie gminy Szemud. Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie z 05.10.2018 str 1 Obwieszczenie z 05.10.2018 str 2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.26.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Emilii Freza zam. przy ul. Perzowej 33, 81-589 Gdynia w dniu 28.09.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.26.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji in...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.25.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Huberta Kaliszewskiego pełnomocnik inwestora adres do korespon...
Czytaj więcej...

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. podatku VAT i rozliczeń finansowych. Informacja o wynikach naboru
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej*   Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 24.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 265/9 obręb geodezyjny Kamień Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję) znajdują się poniżej oraz – w załączon...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Udział młodzieży z Gminy Szemud w ogólnopolskim spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym w Warszawie”

Oferta Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2018 z dnia 18.09.2018r. zawiadamiające, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2018 z dnia 13.09.2018r. informujące, że w sprawie inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A nr „50557 KAMIEŃ” na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud po ro...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017.2018z dnia 13.09.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. M...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. M...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 informujące, że w dniu 13.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek:Gminy Szemud postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodocią...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. PODATKU VAT I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE W WYMIARZE – PEŁNY ETAT 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 04.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud. Obwieszczenie nr ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 27.08.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo &#...
Czytaj więcej...

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczeni GN.6730.231.2018 z dnia 27.08.2018 informujące o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 265/9 w obrębie geodezyjnym Kamień, gmina ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94/2 obręb Przetoc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.13.2018.19.D.IV z dnia 22.08.2018 r. o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego, O...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Szemud III” realizowanego na terenie miej...
Czytaj więcej...

Ustny przetarg na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Zał. nr 1 do zarządzenia – ustny przetarg na sprzedaż samochodu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.20.2018 z dnia 22.08.2018 r.

Obwieszczenie GN.6733.20.2018 z dnia 22.08.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii kom...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 22.08.2018 r dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w gminie Szemud” Starosta Wejherowski Obwieszczeni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.08.2018 r. nr WI-II.7821.1.19.2018.EK-b dot. zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień na długości 2,075 km na terenie gminy Szemud” O...
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zgromadzeń publicznych

01 Zgromadzenie publiczne 19.08.2018 02 Zgromadzenie publiczne 19.08.2018 03 Zgromadzenie publiczne – tryb uproszczony
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „BOJANO” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z pó...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 37...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2018 z dnia 6.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn110PE na działce nr 25/24, 27/1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 02.08.2018 r nr WI-II.7820.25.2017.AZ-i o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Wejherowskiej (droga woj. nr 224) w Łebnie gm. Szemud Obwieszczenie Wojewody Pomorski...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino (…)” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany w części decyzji Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.15.2018 z dnia 13.06.2018r. Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 601, 604 obręb ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku

Zawiadomienie RDOŚ_Gd_WOO.4207.102.IBA.23
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku

Zawiadomienie RDOŚ_Gd_WOO.4207.102.IBA.22
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 30.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondenc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 19.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencj...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 20.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondenc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 24.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z...
Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26.07.2018 r nr rej. RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2018.MBC/AJ.8. sprawie: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadania pn:. ,,Budowa drogi Warzno – Karczemki, część II” Za...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 24.07.2018r. zawiadamiające o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień dla działki nr 208/16 obręb geodezyjny Dobrzewino. Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018
Czytaj więcej...

Informacja RDOŚ w Gdańsku

Informacja RDOŚ w Gdańsku w sprawie ochrony przed hałasem Informacja RDOŚ w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 12.07.2018 r nr rej. AB.6740.13.2018.19.D.IV W sprawie: Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie” Obwieszczenie St...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Sławomira Klimek postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zmiany...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 informujące, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Albina Labuhn reprezentowany przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr  GN.6733.34.2016.2017 z dnia 03.07.2018r. zawiadamiające, że w dniu 03.07.2018r. na wniosek Inwestora wydane zostało postanowienie, znak: GN.6733.34.2016.2018 dotyczące odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 11.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta złożona na organizację wypoczynku letniego. Oferta Parafii w Kielnie
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud. Ogłoszenie
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019

Wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 dnia 04.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63PE oraz ...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud. Informacja o wydaniu decyzji
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.19.2018 z dnia 29.06.2018r. zawiadamiające, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) można zapoznać się z aktami sprawy i zgromadz...
Czytaj więcej...

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym obywatelom decydowanie o przeznaczeniu części środków z budżetu gminnego i pozwala mieszkańcom gminy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Po raz kolejny mieszkańcy Gmin...
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze Wysoka w Kamieniu

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 25.06.2018r. informujące, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu śr/c na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 25.06.2018r. zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Iwony Jankiewicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2018 z dnia 25.06.2018 zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocni inwestora...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.17.2018 z dnia 22.06.2018r
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017 z dnia 22.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017 z dnia 19.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Klimek zawiadamia się, że w dniu 13.06.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.15.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr  GN.6733.20.2018 zawiadamiające, że w dniu 11.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa reprezentowana przez Pana Pawła Kaszubowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Informacja i formularze
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 07.06.2018 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do ko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 05.06.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 24/...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Częstkowie. Obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowsika Zęblewskie
Czytaj więcej...

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Obwieszczenie RDOŚ
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017” Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018 z dnia 24.05.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 24.05.2018r zawiadamiające, że w dniu 24.05.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Tomas...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwes...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.673318.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.05.2018 dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1405 obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017.2018.ZM z dnia 09.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w dniu 09.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A o/G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Czestkowo”. Obwieszczenie nr GO.6220.12018.3  
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie Ogłoszenie konkursowe
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Nabór na pracownika: Konserwator – Pracownik gospodarczy

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy: Konserwator – Pracownik gospodarczy Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu ciągłym, Główne obowiązki: Wykonywanie zleconych prac konserwacyjnych w budynkach administracyjn...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.04.2018
Czytaj więcej...

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 26.04.2018r. zawiadamiające o zmianie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Dempc Obwieszczenie GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 18.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 18.04.2018 wydana...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018 z dnia 16.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 16.04.2018r. wydana została decy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.14.2018 z dnia 16.04.02018 zawiadamiające, że w dniu 16.04.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Budnik zam. przy ul. Nałkowskiej 19B, 81-198 Suchy Dwór postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.8
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 335/2, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 21/18,21/14 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 322, 112/2, 252/1 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/12, 58/6, 58/60, 58/52 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 8/15, 8/26, 8/25 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul Oliwskiej 48, 8...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 29, 94, 93/7, 93/8 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Damazego Dęby zam. przy ul Ucznio...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.1.2018.3 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.1.2018.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.2.2018.4 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.2.2018.4
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 05.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta w dniu 05.04.2018r. wydana został decyzja nr GN.6733.8.2018 kończąca postępowanie w sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.6
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 26.03.2018r. zawiadamia się, że w sprawie inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 169/17, 169/13, 169/14, 170, 171/11, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/16, 169/1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018 z dnia 26.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 1/12...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZEMUD Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. nr 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. na tablicy...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Rozstrzygniecie organizacje pozarządowe 2018
Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Turniej Szachowy

oferta – Szachiści grają dla Polonii
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 20.03.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowę drogi powiatowej pn. ,, Rozbudowa ul. Wejherowskiej w Częstkowie gm. Szemud” nr AB.6740.31.2017.1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 14.03.2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.24.2017.19.D.IV Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. OBWIESZCZENIE [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 1 III 2018 w sprawie ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018 w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Łebnie Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2017 z dnia 28.02.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu l...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul. Oliwskiej 48, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017 z dnia 20.02.2018r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 19.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 19.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Damazego Dęby zam. przy ul. Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.218 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską ...
Czytaj więcej...

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Nadzorczej GPK Szemud Sp. z o. o.

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud. Oświadczenie o samotnym Oświadczenie o wielodz...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Donimierz oraz p. Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Gruba zam. przy ul. Otalżyńskiej 15, 84-217 Donimierz zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.35.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokazac...
Czytaj więcej...

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

  Ogłoszenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Milewczyk oraz Pana Tomasza Pożarowszczyk dnia 09.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.31.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji dnia 12.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.33.2017 kończąca postę...
Czytaj więcej...

Wyniki naboru na prezesa GPK Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej z kontenerem”, która ...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Prezesa GPK Szemud

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty z dnia 27.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2017 zawiadamiające, że w dniu 29.12.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Brzeskiego zam. przy ul. Myśliwski Dwór 3, 84-208 Kielno wydana została decyzja nr GN.6733.34.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lok...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 302, 270, 262/4, 262/5 wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr...
Czytaj więcej...

I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018

Wójt Gminy Szemud ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018. Szczegóły w poniższych załącznikach: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018 ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Czytaj więcej...

Znaleziono psa – szukają wlaściciela

Poszukujemy właściciela psa. Blind do schroniska OTOZ ANIMALS w Dąbrówce k. Wejherowa trafił 18 grudnia 2017 roku. Został znaleziony w miejscowości Koleczkowo gm. Szemud. Psiak jest niewidomy. Poszukujemy właściciela. Blind obecnie przebywa na 15-dni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe...
Czytaj więcej...

Informacja dot. cięć odnawialnych w lasach państwowych

Informacja dot. cięć odnawialnych Mapa przeglądowa nr 1 użytkowania rębnego plan na rok 2018 Mapa przeglądowa nr 2 użytkowania rębnego na rok 2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego Nr GN.6733.36.2017 z dnia 13.11.2017r. rozpatrywane na wniosek z dnia 12.12.2017r. Pana Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Kielno oraz P...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.34.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na d...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ – Szkolenie Warsztaty Profilaktyczne”

Oferta Fundacji CREDU – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 06.12.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia LESOK- MAŁY GRANT pn. „Senior zimą (aktywność fizyczna i dieta wspomagająca ćwiczenia)”

Oferta  Stowarzyszenia LESOK MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w d...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do k...
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Ur...
Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 371 § 3 w związku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Ra...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Tomasza Michalik pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: ELPRO ul. Imbirowa 4, 81-198 Kosakowo zawiadamia się, że w dniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017 z dnia 15.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„”, na dz. nr 105...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 zawiadamiające, ze w dniu 14.11.2017r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 205/5...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Informacja o przetargu
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia będzie nieczynny

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia 2017r. będzie nieczynny
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) na terenie gminy Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej str. 1    str. 2    str. 3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji nr GN.6733.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017 r., wydana została decyzja nr GN.6733.1.2017 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.23.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp....
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie zawiadamiającego wszystkie strony postępowania że w dniu 30.10.2017 r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony ...
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Wojewoda Pomorski – PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, iż w dniu 11.10.2017 r., postanowieniem nr WI-II.7820.10.15.2011.MW, wznowił postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.201...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Zawiadamia się że w dniu 19.10.2017 r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego o wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G relacji Szemud – Karczemki na odcinku przez miejsco...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,07...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – pełny etat. Miejsce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT 41464 BOJANO 2 wraz z linią elektr...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano   Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO II” na dz. 157/2 (część), 158 (część) i 164/2 (część) obr...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 z dnia 06.10.2017r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.26.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2017
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych – Wojskowe Koło Łowieckie nr 326 „Łoś” w Gdyni

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017-2018 w obwodach łowieckich nr 63 i 71
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Pismo przewodnie Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 95/4 (ob...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Szemud   1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju gminy – pełny etat. Miejsce wyk...
Czytaj więcej...

Budżet obywatelski 2018 – zapraszamy do głosowania!

Budżet obywatelski na rok 2018 Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 678/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dni...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Informacja IBET
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Obwieszczenie str.1 Obwieszczenie str.2...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Szemud, dnia 1 września 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z d...
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2017
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Informacja GO.6220.13.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zarządzenie nr 667 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.14.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.20.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na działce 213,214/34 w...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.21.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 408/9, 169/1 wraz z prz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w związku z decyzją o warunkach zabudowy  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych ...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud Nazwa stanowiska i wymiar etatu Podinspektor ds. zamówień publicznych– pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud. ...
Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI W URZĘDZIE GMINY SZEMUD Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud – o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

Informacja – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.34.2016-2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 323/6, obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 87/13, obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – nr GN.6733.4.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 114/6, obręb geodezyjny Leśno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

obwieszczenie GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicer...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Gminy w Szemudzie na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Ministra informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę w spr...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej i sportu”

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.12.4
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.12.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.11.2017.7
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.6
Czytaj więcej...

Konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego – szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Ogłoszenie Oferta zał. nr 1 Zał. nr 1 do oferty Zobowiązanie zał. nr 2 Oświadczenie zał. nr 3
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie nr GN.6821.16.2017.PR
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.13.2017.3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2017
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze w Kamieniu

Wyniki badań wody: Jezioro Wysoka -Wycztok
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmiana...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie Wyniki (do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.2
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.6.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2017
Czytaj więcej...

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J — Treść przekazanej wiadomości — Temat: Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Data: Fri, 16 Jun 2017 11:59:25 +0200 Nadawca: Inicjatywa ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała dofinansowanie 52 tys. zł na zakup nowości czytelniczych

Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Pri...
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Szczegóły w poniższym załączniku: Ogłoszenie o konkur...
Czytaj więcej...

Decyzje Starosty Wejherowskiego

Decyzja nr OS.6341.27.2017.KM Decyzja nr OS.6122.4.20117.MM2
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jel...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Pods...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr...
Czytaj więcej...

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych o następujących numerach: GO.6233.2.2017.2 GO.6233.3.2017.2 GO.6233.4.2017.2 GO.6233.5.2017.2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji lokalnych

Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja GO. 6220.6.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na sekretarza gminy

Informacja
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacje o sporządzeniu wykazów

Informacja o sporządzeniu wykazu – działka nr 302/7 w Bojanie Informacja o sporządzeniu wykazu – Piask Potrykus Wilczewski
Czytaj więcej...

Komunikaty Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 5 kwietnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związany...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2016.7
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Wybory sołtysa sołectwa Łebno

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 odbędą się przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Łebno. W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 18.00. Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania...
Czytaj więcej...

Podstawowa Kwota Dotacji

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – AKTUALIZACJA MARZEC 2017R
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Treść obwieszczenia
Czytaj więcej...

Nabór na stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC – pełny etat. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI) W URZĘDZIE GMINY SZEMUD 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pe...
Czytaj więcej...

Zarządzenia Wójta w sprawie rekrutacji szkolnej

Zarządzenie Nr 563 IV 2017 – TERMINY Zarządzenie Nr 564 IV 2017 – WZÓR WNIOSKU
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie do pobrania (PDF)
Czytaj więcej...

Opinia pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie sieci szkół w gminie Szemud

Przekazujemy do publicznej wiadomości opinię pomorskiego Kuratora Oświaty nt. uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Opinia Kuratora Oświaty Przedmiotową uchwałę zam...
Czytaj więcej...

Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Zarządzenie nr 553/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017 – wyniki
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

  WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: SEKRETARZ GMINY Wymiar czasu pracy : pełny etat Wymagania niezbędne: a)     obywatelstwo polskie, b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, ...
Czytaj więcej...

Zaginął właściciel psa

OTOZ „Animals” Dąbrówka k/Wejherowo informuje, że zaginął właściciel psa.   Toczek – młody, szalony i pełen radości psiak trafił do schroniska OTOZ Animals w Dąbrówce koło Wejherowa, dnia 5 lutego 2017 roku odłowiony na terenie gminy Szem...
Czytaj więcej...

Rekrutacja szkolna – komunikat

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr 6733.2.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.33.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.2.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Nr GN.6821.31.2016.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.11.2016 Postanowienie GO.6220.11.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie nr ŚR-6220.30.2016.MLF Obwieszczenie nr ŚR-6220.27.2016.MLF
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców

Zarządzenie (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.35.2016
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta

komunikat Rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szemud

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:   INSPEKTOR DS. KANCELARYJYCH W URZĘDZIE GMINY SZEMUD informacja w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kancelaryjnych  
Czytaj więcej...

Nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud szczegółowe informacje w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze referent
Czytaj więcej...

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie na 2017 rok Wzór oferty Wzór oferty Harmonogram Harmonogram Przewidywana kalkulacja Przewidywana kalkulacja
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie nr OS.6341.153.2016
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie nr OS.6341.144.2016.BS
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Wójt Gminy Szem...
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Szemud o przystąpieniu do sporządzenia zmian MPZP i zmian w SUiKZP Gminy Szemud

Uchwała nr XXXIV / 291 / 2016 Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 291 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 288 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 287 / 2016 Obwieszczenie do Uchwał nr: XXXIV / 287 / 2016 oraz XXXIV / 288 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 286 / 2016 Obwieszczeni...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie OS.6341.160.16.KM
Czytaj więcej...

Polowanie w Leśnictwie Rogulewo

W związku z zagrożeniem wykonania planu odstrzału łań w obwodzie nr 70 (2 szt), Zarząd Koła podjął decyzję o zmianie miejsca polowania w dniu 15.01.2017r. Polowanie odbędzie się w obwodzie nr 70 na terenie Leśnictwa Rogulewo. Łowczy Koła Maciej Biela...
Czytaj więcej...

Podstawowa Kwota Dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.11.2016 – wydanie postanowienia  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.30.2016  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4240.435.2016.IBA.4
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2016.2 (PDF)
Czytaj więcej...

Informacja nt. tzw. ptasiej grypy

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania zjadliwej grypie ptaków
Czytaj więcej...

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej nt. zmian przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej Ulotka informacyjna
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie cen wody i ścieków

  Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.14.2016.2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Szkolenie e-learningowe „Odpady plastikowe w Bałtyku”

W związku z prowadzonym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, a finansowanym przez WFOŚiGW szkoleniem e-learningowym o zanieczyszczeniu morza Bałtyckiego „Odpady plastikowe w Bałtyku” otrzymaliśmy materiały do rozpowszec...
Czytaj więcej...

Informacja nt. wycinki drzew i krzewów

Informacja (PDF)
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego

Pozwolenie wodno-prawne – zawiadomienie OS.6341.144.2016.BS
Czytaj więcej...

Zawiadomienia Starosty Wejherowskiego

Zawiadomienie OS.6341.141.2016 Zawiadomienie OS.6341.428.2016 Zawiadomienie OS.6341.99.2016
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego w sprawie zmiany decyzji

OS.6341.140.2015.MM2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2016
Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego: oferta-gokken
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.9.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.12.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2016
Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń – informacja

afrykanski-pomor-3-3 afrykanski-pomor-3-4 afrykanski-pomor-3 afrykanski-pomor-4 afrykanski-pomor-5  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Zarządzenie nr. 497/IV/2016 Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie nr. 497/IV/2016 Wójta Gminy Szemud rozsrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert
Czytaj więcej...

Petycja

Petycja Czystsze powietrze-informacje
Czytaj więcej...

Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nt. ptasiej grypy

Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nt. ptasiej grypy typu H5N8 (do pobrania)
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Zarzadzenie (PDF) – do pobrania
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie  GN.6733.31.2016 dotyczące budowy sieci wodociągowej i instalacji sanitarnej: Obwieszczenie GN.6733.31.2016
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie numer GN.6733.28.2016 dotyczące przebudowy linii napowietrznej SN 15kV Obwieszczenie GN.6733.28.2016
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej wykonania zastępczego otworu nr. 1A oraz montażu urządzeń wodnych Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G Obwieszczenie Wójta    
Czytaj więcej...

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.494.2016.KLP.2 w załączniku poniżej: postanowienie-rdos-dec-srodowiskowa-armetbis
Czytaj więcej...

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.420.2016.PW.4 w załączniku poniżej: postanowienie RDOŚ
Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego

Informuję, że Klub Szachowy „Gambit” z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 33 w Szemudzie z własnej inicjatywy złożył ofertę realizacji zadania publicznego. Realizacja zadania odbywać będzie się na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2016
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie upraw maku i konopi włóknistych

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę mak...
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej. Szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Druk sprawozdania-zał. 5 Oferta – zał. nr 1 do rozporządze...
Czytaj więcej...

Postanowienie RDOŚ w sprawie budowy drogi Będargowo-Kolonia

Postanowienie RDOŚ w sprawie budowy drogi Będargowo-Kolonia (zob. załącznik poniżej). Postanowienie RDOŚ  
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Starosta Wejherowski zawiadamia o rozprawie administracyjnej (zob. załącznik poniżej). Zawiadomienie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2016
Czytaj więcej...

Program współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Petycja

Poniżej zamieszczamy w formie załącznika treść petycji firmy Szulc-Efekt sp. z o.o. Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (ZIP)...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.26.2016

obwieszczenie GN.6733.26.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZEMUD Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 17 października 2016 r. na ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Czytaj więcej...

Informacje inspekcji weterynaryjnej

informacje-z-inspekcji-weterynaryjnej
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Informacja (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

W załączniku decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6745.7.2016.19.D.IV Obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Uwaga! Wilki na terenie województwa pomorskiego

Uwaga! Wilki na terenie województwa pomorskiego Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2016
Czytaj więcej...

Informacja Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie.

Informacja Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie. Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie podaje listę kandydatów spełniających i niespełniających wymagani...
Czytaj więcej...

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z 07.09.2016 r.

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół Rozporządzenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał pismo w sprawie toksyczności lipy węgierskiej. Pismo RDOŚ
Czytaj więcej...

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wynikach naboru

informacja o wynikach naboru podinspektor informacja o wynikach naboru referent
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta

GO.6220.13.2016 i GO.6220.15.2015   Armet Bis Formela
Czytaj więcej...

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G Będargowo-Kolonia

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G na odcinku Będargowo-Kolonia. decyzja środow. droga powiatowa 1418G
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Wejherowie / Wydział Środowiska

zawiadomienie Starostwa Powiatowego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko pomocy administracyjnej

Urząd Gminy Szemud poszukuje pracownika na stanowisko pomoc administracyjna do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Wymagane wykształcenie min. średnie. Aplikacje prosimy przesyłać pocztą na adres urzędu Gminy, mailem kancelaria@szemud....
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud

Informacje o naborze w załączniku Nabór na stanowisko urzędnicze
Czytaj więcej...

Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie. Szczegóły w załącznikach:   ogłoszenie o naborze podinspektor ogłoszenie o naborze referent
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr.  GN.6733.23.2016 Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Informacja Ministra Środowiska

W załączniku informacja Ministra Środowiska dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów. Informacja Ministra Środowiska
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr. GO.6220.14.2015 Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr. GN.6733.25.2016 Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr. GN.6733.19.2016 Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr. GN.6733.24.2016 Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.5.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.7633.25.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenia w sprawie inwestycji celu publicznego

GN.6733.14.2016 GN.6733.15.2016 GN.6733.17.2016 GN.6733.20.2016 GN.6733.21.2016 GN.6733.22.2016
Czytaj więcej...

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku – Oddział / Puck informuje o zagrożeniu upraw roślin. ziemniak – stonka ziemniaczana marchew – połyśnica pszenica ozima – septorioza plew pszenicy  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

K o m u n i k a t   W dniu 15 lipca 2016r. rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 o nazwie „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy S...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Ogłoszenie PDF
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Łebnie i Bojanie

Zarządzenie Nr 395/IV/2016 Wójta Gminy Szemud z dnia 13.07.2016r. w sprawie wyniku konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebnie Zarządzenie Nr 396/IV/2016 Wójta Gminy Szemud z dnia 13.07.2016r. w sprawie wyniku konkursu na Dyrektora Zespołu Szkó...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.   Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dot. Postanowienia) nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.293.2016.KLP.3 z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ...
Czytaj więcej...

Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.293.2016.KLP.3 z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.293.2016.KLP.3 z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Postanowienie (tekst)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne Nr GN.6733.24.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 84/39 wraz z przyłącze...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne Nr GN.6733.20.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne nr GN.6733.23.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitar...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie

Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Żukowo

Obwieszczenie nr ŚR.6220.15.2016.MLF Obwieszczenie nr ŚR.6220.27.2016.MLF
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego Ogłoszenie Zarządzenie Załącznik nr 1 do ogłoszenia Załącznik nr 1 do oferty Załącznik nr 2 do ogłoszenia Załącznik nr 3 do ogłoszenia...
Czytaj więcej...

Wynik naboru na stanowisko dyrektora GCKSiR Szemud

Szczegóły w załączniku poniżej. Informacja o wynikach naboru
Czytaj więcej...

Obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenia o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GN.6733.14.2016 Nr GN.6733.15.2016 Nr GN.6733.16.2016 Nr GN.6733.17.2016 Nr GN.6733.18.2016 Nr GN.6733.19.2016
Czytaj więcej...

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: Zespół Szkół w Bojanie Szkoła Podstawowa w Łebnie
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZEMUD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU Sprawozdanie (do pobrania)
Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zobacz ofertę
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Czytaj więcej...