Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 29.01.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Romy Płaskota zam. przy ul. Skwer Kościuszki 17-19B/70, 81-3740 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 31.01.2018 zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociąg...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Bojano, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Bojano MPZ Bojano
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Szemud MPZ Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Donimierz, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Donimierz MPZ Donimierz
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Przetoczyno, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Przetoczyno MPZ Przetoczyno
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szemud

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:   INSPEKTOR DS. KANCELARYJYCH W URZĘDZIE GMINY SZEMUD informacja w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kancelaryjnych  
Czytaj więcej...

Nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud szczegółowe informacje w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze referent
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej wykonania zastępczego otworu nr. 1A oraz montażu urządzeń wodnych Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Obwieszczenie

Czytaj więcej...