2018.10.16, 15:28:56 - Kadencja 2014-2018

2018.10.15, 12:59:44 - BUDŻET I FINANSE

2018.10.12, 12:59:18 - KADENCJA 2014-2018

2018.10.04, 08:25:09 - GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2018.10.01, 15:14:39 - SPÓŁKA KOMUNALNA

2018.08.31, 13:38:58 - Informacje

2018.07.09, 11:48:38 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

2018.06.28, 13:21:12 - ROK 2017

2018.06.07, 08:16:50 - GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2018.05.25, 11:47:44 - Ochrona danych osobowych

2018.05.25, 11:15:36 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2018.05.17, 15:27:10 - Rok 2017

2018.05.11, 11:54:11 - Rok 2017

2018.05.11, 11:51:34 - 2017

2018.05.11, 11:34:43 - Oświadczenia majątkowe

2018.05.11, 11:23:32 - Rok 2017

2018.05.11, 11:21:50 - KADENCJA 2014-2018

2018.05.11, 10:47:55 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2018.04.16, 14:57:08 - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2018.04.16, 14:02:16 - INFORMACJE BIEŻĄCE

2018.02.19, 14:38:05 - Sołtysi kadencji 2015 – 2019

2018.01.15, 15:50:24 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2017.11.30, 07:34:14 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2017.10.18, 10:19:54 - ROK 2016

2017.10.18, 10:18:10 - ROK 2016

2017.10.18, 10:16:41 - 2016

2017.10.10, 10:54:13 - POCZĄTEK KADENCJI

2017.10.10, 10:53:14 - ROK 2007

2017.10.10, 10:52:51 - ROK 2006

2017.10.10, 10:37:42 - ROK 2016

2017.10.10, 09:54:07 - Rok 2016

2017.09.18, 09:19:37 - INNE

2017.04.12, 10:50:52 - Strona główna

2017.02.15, 11:20:55 - STATUT SOŁECTWA

2017.01.02, 11:47:40 - Nieodpłatna pomoc prawna

2016.11.08, 12:05:37 - 2016

2016.11.08, 11:58:10 - 2010

2016.11.08, 11:57:51 - 2004

2016.11.08, 11:57:28 - Komisje do 21. 10. 2016r.

2016.11.08, 11:56:49 - Rok 2013

2016.11.08, 11:48:56 - Komisje Rady

2016.11.08, 11:41:44 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2016.11.08, 11:25:11 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2016.11.08, 11:20:58 - KOMSJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPORTU

2016.11.08, 11:20:13 - KOMISJA ROLNICTWA

2016.11.08, 11:18:56 - KOMISJA POJEDNAWCZA

2016.11.08, 11:08:48 - KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2016.11.08, 11:07:57 - KOMISJA BUDOWNICTWA, GOSP. KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚROD. I DRÓG

2016.11.08, 11:02:07 - REGULAMIN RADY GMINY

2016.11.08, 08:59:01 - Rok 2012