2018.03.21, 09:27:05 - KADENCJA 2014-2018

2018.03.15, 07:41:31 - Kadencja 2014-2018

2018.02.23, 07:54:37 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2018.02.19, 14:38:05 - Sołtysi kadencji 2015 – 2019

2018.02.06, 13:50:29 - SPÓŁKA KOMUNALNA

2018.02.05, 07:55:07 - GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2018.01.15, 15:50:24 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2017.11.30, 07:34:14 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2017.11.17, 13:53:25 - BUDŻET I FINANSE

2017.10.18, 15:15:27 - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2017.10.18, 10:19:54 - ROK 2016

2017.10.18, 10:18:10 - ROK 2016

2017.10.18, 10:16:41 - 2016

2017.10.10, 10:54:13 - POCZĄTEK KADENCJI

2017.10.10, 10:53:14 - ROK 2007

2017.10.10, 10:52:51 - ROK 2006

2017.10.10, 10:37:42 - ROK 2016

2017.10.10, 10:26:57 - Oświadczenia majątkowe

2017.10.10, 09:54:07 - Rok 2016

2017.09.18, 09:19:37 - INNE

2017.06.16, 09:50:50 - KADENCJA 2014-2018

2017.06.16, 09:49:37 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2017.04.12, 10:50:52 - Strona główna

2017.02.15, 11:20:55 - STATUT SOŁECTWA

2017.02.07, 13:25:46 - GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2017.02.02, 07:46:34 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

2017.01.12, 10:48:08 - Informacje

2017.01.02, 11:47:40 - Nieodpłatna pomoc prawna

2016.11.08, 12:05:37 - 2016

2016.11.08, 11:58:10 - 2010

2016.11.08, 11:57:51 - 2004

2016.11.08, 11:57:28 - Komisje do 21. 10. 2016r.

2016.11.08, 11:56:49 - Rok 2013

2016.11.08, 11:48:56 - Komisje Rady

2016.11.08, 11:41:44 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2016.11.08, 11:25:11 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2016.11.08, 11:20:58 - KOMSJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPORTU

2016.11.08, 11:20:13 - KOMISJA ROLNICTWA

2016.11.08, 11:18:56 - KOMISJA POJEDNAWCZA

2016.11.08, 11:08:48 - KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2016.11.08, 11:07:57 - KOMISJA BUDOWNICTWA, GOSP. KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚROD. I DRÓG

2016.11.08, 11:02:07 - REGULAMIN RADY GMINY

2016.11.08, 08:59:01 - Rok 2012

2016.11.08, 08:54:11 - Rok 2015

2016.11.08, 08:52:14 - ROK 2015

2016.11.08, 08:24:28 - ROK 2014

2016.11.08, 08:13:42 - ROK 2015

2016.11.08, 08:03:50 - 2015

2016.11.08, 07:48:44 - ROK 2015

2016.07.14, 15:23:24 - APTEKI