2020.05.28, 15:15:00 - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE

2020.05.25, 13:47:20 - Kadencja 2018-2023

2020.05.13, 15:11:53 - BUDŻET I FINANSE

2020.05.11, 17:03:58 - Zawiadomienie RDOŚ

2020.04.06, 18:57:04 - INTERPELACJE

2020.04.03, 13:02:06 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2020.03.23, 13:40:22 - Obrady

2020.03.23, 13:39:55 - KADENCJA 2018-2023

2020.03.21, 08:52:06 - Kadencja 2018-2023

2020.02.12, 09:14:59 - FORMULARZE

2020.01.16, 15:06:05 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2020.01.10, 11:57:47 - Nieodpłatna pomoc prawna

2020.01.09, 07:45:02 - KADENCJA 2018-2023

2019.12.23, 09:39:06 - Geodezja i gospodarka przestrzenna

2019.12.09, 09:53:42 - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2019.11.07, 09:24:30 - GOSPODARKA KOMUNALNA

2019.11.06, 10:35:31 - INFORMACJE BIEŻĄCE

2019.11.04, 13:59:59 - ARCHIWUM INFORMACJI

2019.11.04, 13:51:04 - 2015

2019.11.04, 13:50:24 - 2016

2019.11.04, 13:49:45 - Ochrona zwierząt

2019.11.04, 13:43:12 - 2014

2019.11.04, 13:39:29 - Kadencja 2014-2018

2019.11.04, 13:37:59 - KADENCJA 2014-2018

2019.11.04, 13:35:22 - KADENCJA 2014-2018

2019.11.04, 13:34:35 - KOMISJA REWIZYJNA

2019.11.04, 13:29:34 - GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2019.11.04, 13:23:02 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2019.11.04, 13:22:40 - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2019.11.04, 13:22:14 - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2019.11.04, 13:17:42 - Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Szemud

2019.11.04, 13:17:14 - Sprawozdania

2019.11.04, 13:15:45 - Kontakt

2019.10.22, 10:34:37 - Kieleńska Huta

2019.10.22, 10:34:21 - Koleczkowo

2019.10.22, 10:28:01 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

2019.10.22, 10:25:39 - Sołtysi kadencji 2015 – 2019

2019.10.22, 10:24:44 - Sołtysi kadencji 2019-2024

2019.10.22, 09:05:10 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

2019.08.29, 09:00:05 - Informacje

2019.08.01, 08:42:15 - WÓJT GMINY

2019.07.31, 08:30:21 - KADENCJA 2010-2014

2019.07.31, 08:24:35 - ROK 2013

2019.06.19, 14:10:47 - KADENCJA 2018-2023

2019.06.19, 14:08:18 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2019.06.17, 11:56:58 - Ochrona danych osobowych

2019.05.29, 08:40:57 - SPÓŁKA KOMUNALNA

2019.04.10, 09:54:56 - WYKAZ KĄPIELISK

2019.04.09, 15:12:25 - POCZĄTEK KADENCJI

2019.04.09, 13:37:36 - KONIEC KADENCJI