2019.02.15, 08:05:07 - KADENCJA 2018-2023

2019.02.13, 13:40:32 - Obrady

2019.02.12, 11:44:03 - Kadencja 2018-2023

2019.02.06, 15:29:55 - Kadencja 2018-2023

2019.02.04, 08:17:16 - KADENCJA 2018-2023

2019.01.21, 09:18:21 - Strona główna

2019.01.18, 14:05:23 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2019.01.10, 09:57:12 - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE

2019.01.10, 09:21:18 - GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2019.01.07, 08:06:40 - Nieodpłatna pomoc prawna

2018.12.19, 08:05:57 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2018.12.19, 08:03:29 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2018.12.19, 08:02:25 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2018.12.19, 08:00:56 - KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

2018.12.19, 07:59:41 - KOMISJA REWIZYJNA

2018.12.15, 11:59:07 - GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2018.12.15, 11:58:15 - DOKUMENTY PLANISTYCZNE

2018.12.15, 11:35:50 - KADENCJA 2014-2018

2018.12.14, 14:07:04 - BUDŻET I FINANSE

2018.12.12, 10:05:17 - Statut gminy

2018.12.04, 11:30:24 - REGULAMIN RADY GMINY

2018.11.28, 12:05:55 - WYBORY

2018.11.27, 13:21:01 - Kadencja 2018-2023

2018.11.27, 13:19:36 - Informacje

2018.11.15, 08:18:25 - KADENCJA 2014-2018

2018.11.15, 08:16:27 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2018.11.07, 13:04:50 - Kadencja 2014-2018

2018.10.01, 15:14:39 - SPÓŁKA KOMUNALNA

2018.08.31, 13:38:58 - Informacje

2018.07.09, 11:48:38 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

2018.06.28, 13:21:12 - ROK 2017

2018.06.07, 08:16:50 - GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2018.05.25, 11:47:44 - Ochrona danych osobowych

2018.05.25, 11:15:36 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2018.05.17, 15:27:10 - Rok 2017

2018.05.11, 11:54:11 - Rok 2017

2018.05.11, 11:51:34 - 2017

2018.05.11, 11:34:43 - Oświadczenia majątkowe

2018.05.11, 11:23:32 - Rok 2017

2018.04.16, 14:57:08 - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2018.04.16, 14:02:16 - INFORMACJE BIEŻĄCE

2018.02.19, 14:38:05 - Sołtysi kadencji 2015 – 2019

2017.11.30, 07:34:14 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2017.10.18, 10:19:54 - ROK 2016

2017.10.18, 10:18:10 - ROK 2016

2017.10.18, 10:16:41 - 2016

2017.10.10, 10:54:13 - POCZĄTEK KADENCJI

2017.10.10, 10:53:14 - ROK 2007

2017.10.10, 10:52:51 - ROK 2006

2017.10.10, 10:37:42 - ROK 2016