2019.11.04, 13:34:35 - KOMISJA REWIZYJNA

2019.11.04, 13:23:02 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2019.11.04, 13:22:40 - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2019.11.04, 13:22:14 - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2019.11.04, 13:17:42 - Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Szemud

2019.11.04, 13:17:14 - Sprawozdania

2019.11.04, 13:15:45 - Kontakt

2019.10.22, 10:34:37 - Kieleńska Huta

2019.10.22, 10:34:21 - Koleczkowo

2019.10.22, 10:28:01 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

2019.10.22, 10:25:39 - Sołtysi kadencji 2015 – 2019

2019.10.22, 10:24:44 - Sołtysi kadencji 2019-2024

2019.10.22, 09:05:10 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

2019.08.01, 08:42:15 - WÓJT GMINY

2019.07.31, 08:30:21 - KADENCJA 2010-2014

2019.07.31, 08:24:35 - ROK 2013

2019.06.17, 11:56:58 - Ochrona danych osobowych

2019.05.29, 08:40:57 - SPÓŁKA KOMUNALNA

2019.04.10, 09:54:56 - WYKAZ KĄPIELISK

2019.04.09, 13:37:36 - KONIEC KADENCJI

2019.01.21, 09:18:21 - Strona główna

2019.01.10, 09:21:18 - GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2018.12.15, 11:58:15 - DOKUMENTY PLANISTYCZNE

2018.12.12, 10:05:17 - Statut gminy

2018.12.04, 11:30:24 - REGULAMIN RADY GMINY

2018.11.28, 12:05:55 - WYBORY

2018.11.27, 13:21:01 - Kadencja 2018-2023

2018.11.27, 13:19:36 - Informacje

2018.11.15, 08:18:25 - KADENCJA 2014-2018

2018.06.28, 13:21:12 - ROK 2017

2018.05.17, 15:27:10 - Rok 2017

2018.05.11, 11:54:11 - Rok 2017

2018.05.11, 11:51:34 - 2017

2018.05.11, 11:23:32 - Rok 2017

2017.11.30, 07:34:14 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2017.10.18, 10:19:54 - ROK 2016

2017.10.18, 10:18:10 - ROK 2016

2017.10.18, 10:16:41 - 2016

2017.10.10, 10:37:42 - ROK 2016

2017.10.10, 09:54:07 - Rok 2016

2017.02.15, 11:20:55 - STATUT SOŁECTWA

2016.11.08, 11:57:28 - Komisje do 21. 10. 2016r.

2016.11.08, 11:56:49 - Rok 2013

2016.11.08, 11:48:56 - Komisje Rady

2016.11.08, 11:41:44 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2016.11.08, 11:25:11 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2016.11.08, 11:20:58 - KOMSJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPORTU

2016.11.08, 11:20:13 - KOMISJA ROLNICTWA

2016.11.08, 11:18:56 - KOMISJA POJEDNAWCZA

2016.11.08, 11:08:48 - KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO