Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej kwocie 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Kwota dotacji stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, natomiast organ prowadzący szkoły tj. Gmina Szemud zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

nprcz

Informacja nt. dotacji z NPRCz