W załączniku informacja Ministra Środowiska dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów.

Informacja Ministra Środowiska