INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GO. 6233.6.2018.2 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud na wniosek przedsiębiorcy FLIN Transport & Travel Mariusz Trepczyk z siedzibą 84-217 Łebno, ul. Wejherowska 35, NIP: 588-22-10-422, REGON: 221663376, dotyczący wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud.

Informacja o wszczęciu postępowania FLIN Transport & Travel Mariusz Trepczyk