Informacja Rady Nadzorczej
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie.

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie podaje listę kandydatów spełniających i niespełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko: Członków Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie.

Wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie spełnili następujący kandydaci:
1. Marek Kroplewski
2. Kamil Kanczkowski

Wymogów formalnych nie spełnili następujący kandydaci:
1. Justyna Brandt
2. Dariusz Plata

Rada Nadzorcza Spółki