Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 95/4 (obręb 0006 – Głazica) w miejscowości Głazica”

Informacja