Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szemud.

Informacja nr GO.6233.2.2018.2