Informacja nr GO.6233.2.2018.4 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.2.2018.4