Wójt Gminy Szemud udostępnia Informację nr GO.6220.12.2018.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa stacji Bazowej sieci POLKOMTEL Sp. z o.o. BT43747 CZĘSTKOWO przy wykorzystaniu istniejącej wieży kratowej o wysokości 42,0 m należącej do T-Mobile Polska S.A.” planowanego na działkach nr 8 i 10 w miejscowości Częstkowo, wszczętego na wniosek pełnomocnika firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. Pana Piotra Miliszewicza ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, złożonego dnia 27.08.2018 r. (uzupełnionego dnia 16.10.2018r.).

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA POLKOMPTEL Sp. z o.o. go 6220 12 2018 3