Informacja znak: GO.6220.15.2018.3 z dnia 29.11.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą” na działce nr 380/7 w miejscowości Szemud, woj. pomorskie

Informacja o wsczęciu postępowania nr GO.6220.15.2018.3