INFORMACJA nr GO.6233.6.2018.5 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud na wniosek Przedsiębiorcy Pana Mariusza Trepczyk, właściciela firmy FLIN Transport & Travel Mariusz Trepczyk, z siedzibą: 84-217 Łebno, ul. Wejherowska 35, NIP: 588-22-10-422, z dnia 24.10.2018r.

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej GO.6233.6.2018.5