Informacja Wójta Gminy Szemud z dnia 08.05.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.12.2018.11 o wydaniu decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W dniu 08.05.2019r. została wydana decyzja o umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji: ,,Budowa stacji bazowej sieci Polkomtel Sp. z o.o. BT43747 CZĘSTKOWO przy wykorzystaniu istniejącej wieży kratowej o wysokości 42,0 m należącej do T-Mobile Polska S.A” planowanego na działkach nr 8 i nr 10 w miejscowości Częstkowo.

Treść Informacji