Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

o następujących numerach:

GO.6233.2.2017.2

GO.6233.3.2017.2

GO.6233.4.2017.2

GO.6233.5.2017.2

GO.6233.6.2017.2

GO.6233.7.2017.2