Informuję, że w dniu 15 października br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie ul. Szkolna 4a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że:

– w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej,

– w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji,

– dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa,

– w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Szemud.

Materiały na sesję

Materiały na sesję – c.d.

Barbara RzeszewiczPorządek obrad – X sesja.

Projekt uchwały – pomoc finanowa dla Powiatu


W dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się X sesja Rady Gminy Szemud. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – IX sesja – 28.06.2019.

Materiały na sesję

Materiały na sesję c.d.

Program posiedzenia komisji – 26.06. 2019.


Informuję, że w dniu:

– 28 czerwca 2019 o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud. Po sesji odbędzie się objazd po remizach OSP działających na terenie gminy Szemud;

– 26 czerwca 2019 r.  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa.

 

Barbara Rzeszewicz


RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie Gminy szemud za rok 2018 – ZARZADZENIE

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szemud za 2018 rok zabierają głos radni.
Głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Szemudzie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szemud odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu a także w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK – INFORMACJA

ZGŁOSZENIE


Informuję, że w dniu 5 czerwca br. o godz. 9.30 w GCKSiR Gminy w Szemudzie odbędzie VIII sesja Rady Gminy Szemud.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Porządek obrad – VIII sesja

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Szemud

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – VII sesja – 27.05.2019


Informuję, że w dniu 27 maja br. w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud z okazji XXX lecia Wolności RP oraz Dnia Samorządu Terytorialnego.

Uroczystość rozpocznie się mszą św.  o godz. 9.00 w kościele pw.  św. Mikołaja w Szemudzie.

O godz. 10.30 w GCKSiR w Szemudzie rozpocznie się uroczysta sesja.

W dniu 24 maja br. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na sesję.

Materiały na posiedzenie komisji RG

Projekt uchwały – nadanie nazwy ulicy – Donimierz

W dniu 24 maja br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrzenia skargi.

Barbara Rzeszewicz


W dniu 27 maja br. (poniedziałek) odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w poniżej podanych terminach odbędą się posiedzenia komisji rewizyjnej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018:

– 10 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie;

– 15 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie;

– 16 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – VI sesja.

Materiały na VI sesję RG Szemud


Porządek obrad

Materiały na V Sesję RG Szemud
Materiały na V Sesję RG Szemud – c.d.


Informuję, że:

1) w dniu 27.03.2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa;

2) w dniu 29.03.2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Program posiedzenia komisji – 27.03. 2019.

Materiały na posiedzenie komisji RG Szemud

 

Barbara Rzeszewicz


W dniu 15 marca br o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – IV sesja

Materiały na sesję

Materiały na sesję cd.


Informuję, że:

1) w dniu 11.02.2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji budżetowo – gospodarczej;

2) w dniu 12.02.2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa;

3) w dniu 13.02.2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

 


Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


Informuję, że III sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 grudnia (czwartek) br. godz. 10.30. w GCKSiR w Szemudzie.

Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18 grudnia (wtorek) br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – sesja 5.12.2018

Materiały na sesję

 


Informuję, że:

– w dniu 3 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

– w dniu 7 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się  posiedzenie komisji Budżetowo-Gospodarczej  w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

Barbara Rzeszewicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji