Porządek obrad – sesja 5.12.2018

Materiały na sesję

 


Informuję, że:

– w dniu 3 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

– w dniu 7 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się  posiedzenie komisji Budżetowo-Gospodarczej  w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

Barbara Rzeszewicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji