Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Pismo przewodnie Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 95/4 (ob...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Szemud   1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju gminy – pełny etat. Miejsce wyk...
Czytaj więcej...

Budżet obywatelski 2018 – zapraszamy do głosowania!

Budżet obywatelski na rok 2018 Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 678/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dni...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Informacja IBET
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Obwieszczenie str.1 Obwieszczenie str.2...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Szemud, dnia 1 września 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z d...
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2017
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Informacja GO.6220.13.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zarządzenie nr 667 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.14.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.20.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na działce 213,214/34 w...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.21.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 408/9, 169/1 wraz z prz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w związku z decyzją o warunkach zabudowy  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych ...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud Nazwa stanowiska i wymiar etatu Podinspektor ds. zamówień publicznych– pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud. ...
Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI W URZĘDZIE GMINY SZEMUD Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud – o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

Informacja – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.34.2016-2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 323/6, obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 87/13, obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – nr GN.6733.4.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 114/6, obręb geodezyjny Leśno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

obwieszczenie GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicer...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Gminy w Szemudzie na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Ministra informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę w spr...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej i sportu”

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.12.4
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.12.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.11.2017.7
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.6
Czytaj więcej...

Konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego – szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Ogłoszenie Oferta zał. nr 1 Zał. nr 1 do oferty Zobowiązanie zał. nr 2 Oświadczenie zał. nr 3
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie nr GN.6821.16.2017.PR
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.13.2017.3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2017
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze w Kamieniu

Wyniki badań wody: Jezioro Wysoka -Wycztok
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmiana...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie Wyniki (do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.2
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.6.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2017
Czytaj więcej...

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J — Treść przekazanej wiadomości — Temat: Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Data: Fri, 16 Jun 2017 11:59:25 +0200 Nadawca: Inicjatywa ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała dofinansowanie 52 tys. zł na zakup nowości czytelniczych

Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Pri...
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Szczegóły w poniższym załączniku: Ogłoszenie o konkur...
Czytaj więcej...

Decyzje Starosty Wejherowskiego

Decyzja nr OS.6341.27.2017.KM Decyzja nr OS.6122.4.20117.MM2
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jel...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Pods...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr...
Czytaj więcej...

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych o następujących numerach: GO.6233.2.2017.2 GO.6233.3.2017.2 GO.6233.4.2017.2 GO.6233.5.2017.2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji lokalnych

Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja GO. 6220.6.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na sekretarza gminy

Informacja
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacje o sporządzeniu wykazów

Informacja o sporządzeniu wykazu – działka nr 302/7 w Bojanie Informacja o sporządzeniu wykazu – Piask Potrykus Wilczewski
Czytaj więcej...

Komunikaty Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 5 kwietnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związany...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2016.7
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Wybory sołtysa sołectwa Łebno

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 odbędą się przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Łebno. W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 18.00. Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania...
Czytaj więcej...

Podstawowa Kwota Dotacji

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – AKTUALIZACJA MARZEC 2017R
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Treść obwieszczenia
Czytaj więcej...

Nabór na stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC – pełny etat. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI) W URZĘDZIE GMINY SZEMUD 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pe...
Czytaj więcej...

Zarządzenia Wójta w sprawie rekrutacji szkolnej

Zarządzenie Nr 563 IV 2017 – TERMINY Zarządzenie Nr 564 IV 2017 – WZÓR WNIOSKU
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie do pobrania (PDF)
Czytaj więcej...

Opinia pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie sieci szkół w gminie Szemud

Przekazujemy do publicznej wiadomości opinię pomorskiego Kuratora Oświaty nt. uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Opinia Kuratora Oświaty Przedmiotową uchwałę zam...
Czytaj więcej...

Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Zarządzenie nr 553/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017 – wyniki
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

  WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: SEKRETARZ GMINY Wymiar czasu pracy : pełny etat Wymagania niezbędne: a)     obywatelstwo polskie, b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, ...
Czytaj więcej...

Zaginął właściciel psa

OTOZ „Animals” Dąbrówka k/Wejherowo informuje, że zaginął właściciel psa.   Toczek – młody, szalony i pełen radości psiak trafił do schroniska OTOZ Animals w Dąbrówce koło Wejherowa, dnia 5 lutego 2017 roku odłowiony na terenie gminy Szem...
Czytaj więcej...

Rekrutacja szkolna – komunikat

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr 6733.2.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.33.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.2.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Nr GN.6821.31.2016.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.11.2016 Postanowienie GO.6220.11.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie nr ŚR-6220.30.2016.MLF Obwieszczenie nr ŚR-6220.27.2016.MLF
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców

Zarządzenie (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.35.2016
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta

komunikat Rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Szemud

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:   INSPEKTOR DS. KANCELARYJYCH W URZĘDZIE GMINY SZEMUD informacja w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. kancelaryjnych  
Czytaj więcej...

Nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szemud szczegółowe informacje w załączniku: Nabór na stanowisko urzędnicze referent
Czytaj więcej...

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie na 2017 rok Wzór oferty Wzór oferty Harmonogram Harmonogram Przewidywana kalkulacja Przewidywana kalkulacja
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie nr OS.6341.153.2016
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie nr OS.6341.144.2016.BS
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Wójt Gminy Szem...
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Szemud o przystąpieniu do sporządzenia zmian MPZP i zmian w SUiKZP Gminy Szemud

Uchwała nr XXXIV / 291 / 2016 Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 291 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 288 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 287 / 2016 Obwieszczenie do Uchwał nr: XXXIV / 287 / 2016 oraz XXXIV / 288 / 2016 Uchwała nr XXXIV / 286 / 2016 Obwieszczeni...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zawiadomienie OS.6341.160.16.KM
Czytaj więcej...

Polowanie w Leśnictwie Rogulewo

W związku z zagrożeniem wykonania planu odstrzału łań w obwodzie nr 70 (2 szt), Zarząd Koła podjął decyzję o zmianie miejsca polowania w dniu 15.01.2017r. Polowanie odbędzie się w obwodzie nr 70 na terenie Leśnictwa Rogulewo. Łowczy Koła Maciej Biela...
Czytaj więcej...

Podstawowa Kwota Dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.11.2016 – wydanie postanowienia  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.30.2016  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4240.435.2016.IBA.4
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2016.2 (PDF)
Czytaj więcej...

Informacja nt. tzw. ptasiej grypy

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania zjadliwej grypie ptaków
Czytaj więcej...

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej nt. zmian przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej Ulotka informacyjna
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie cen wody i ścieków

  Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.14.2016.2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Szkolenie e-learningowe „Odpady plastikowe w Bałtyku”

W związku z prowadzonym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, a finansowanym przez WFOŚiGW szkoleniem e-learningowym o zanieczyszczeniu morza Bałtyckiego „Odpady plastikowe w Bałtyku” otrzymaliśmy materiały do rozpowszec...
Czytaj więcej...

Informacja nt. wycinki drzew i krzewów

Informacja (PDF)
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego

Pozwolenie wodno-prawne – zawiadomienie OS.6341.144.2016.BS
Czytaj więcej...

Zawiadomienia Starosty Wejherowskiego

Zawiadomienie OS.6341.141.2016 Zawiadomienie OS.6341.428.2016 Zawiadomienie OS.6341.99.2016
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego w sprawie zmiany decyzji

OS.6341.140.2015.MM2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2016
Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego: oferta-gokken
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.9.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GO.6220.12.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2016
Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń – informacja

afrykanski-pomor-3-3 afrykanski-pomor-3-4 afrykanski-pomor-3 afrykanski-pomor-4 afrykanski-pomor-5  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Zarządzenie nr. 497/IV/2016 Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie nr. 497/IV/2016 Wójta Gminy Szemud rozsrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert
Czytaj więcej...

Petycja

Petycja Czystsze powietrze-informacje
Czytaj więcej...

Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nt. ptasiej grypy

Informacja Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nt. ptasiej grypy typu H5N8 (do pobrania)
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Zarzadzenie (PDF) – do pobrania
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie  GN.6733.31.2016 dotyczące budowy sieci wodociągowej i instalacji sanitarnej: Obwieszczenie GN.6733.31.2016
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie numer GN.6733.28.2016 dotyczące przebudowy linii napowietrznej SN 15kV Obwieszczenie GN.6733.28.2016
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej wykonania zastępczego otworu nr. 1A oraz montażu urządzeń wodnych Obwieszczenie Wójta
Czytaj więcej...

obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G Obwieszczenie Wójta    
Czytaj więcej...

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.494.2016.KLP.2 w załączniku poniżej: postanowienie-rdos-dec-srodowiskowa-armetbis
Czytaj więcej...

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.420.2016.PW.4 w załączniku poniżej: postanowienie RDOŚ
Czytaj więcej...

Informacja o złożeniu z własnej inicjatywy oferty realizacji zadania publicznego

Informuję, że Klub Szachowy „Gambit” z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 33 w Szemudzie z własnej inicjatywy złożył ofertę realizacji zadania publicznego. Realizacja zadania odbywać będzie się na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2016
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie upraw maku i konopi włóknistych

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę mak...
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej. Szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Druk sprawozdania-zał. 5 Oferta – zał. nr 1 do rozporządze...
Czytaj więcej...

Postanowienie RDOŚ w sprawie budowy drogi Będargowo-Kolonia

Postanowienie RDOŚ w sprawie budowy drogi Będargowo-Kolonia (zob. załącznik poniżej). Postanowienie RDOŚ  
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Starosta Wejherowski zawiadamia o rozprawie administracyjnej (zob. załącznik poniżej). Zawiadomienie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2016
Czytaj więcej...

Program współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Petycja

Poniżej zamieszczamy w formie załącznika treść petycji firmy Szulc-Efekt sp. z o.o. Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (ZIP)...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.26.2016

obwieszczenie GN.6733.26.2016
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZEMUD Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 17 października 2016 r. na ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Czytaj więcej...

Informacje inspekcji weterynaryjnej

informacje-z-inspekcji-weterynaryjnej
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Informacja (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

W załączniku decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6745.7.2016.19.D.IV Obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Uwaga! Wilki na terenie województwa pomorskiego

Uwaga! Wilki na terenie województwa pomorskiego Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2016
Czytaj więcej...

Informacja Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie.

Informacja Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie. Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o.o. w Szemudzie podaje listę kandydatów spełniających i niespełniających wymagani...
Czytaj więcej...

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z 07.09.2016 r.

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu kartuskiego i wejherowskiego w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół Rozporządzenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał pismo w sprawie toksyczności lipy węgierskiej. Pismo RDOŚ
Czytaj więcej...

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wynikach naboru

informacja o wynikach naboru podinspektor informacja o wynikach naboru referent
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko – członków Zarządu GPK Szemud Sp. z o.o.
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta

GO.6220.13.2016 i GO.6220.15.2015   Armet Bis Formela
Czytaj więcej...

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G Będargowo-Kolonia

Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr. 1418G na odcinku Będargowo-Kolonia. decyzja środow. droga powiatowa 1418G
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Wejherowie / Wydział Środowiska

zawiadomienie Starostwa Powiatowego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...