Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – podinspektor ds. zamówień publicznych klauzula informacyjna (RODO)...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kancelaryjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – podinspektor – kancelaria klauzula informacyjna (RODO)  
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kancelaryjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – inspektor – kancelaria klauzula informacyjna (RODO)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku sygnatura GD.RUZ.421.136.2019.AP z dnia 10 października 2019r. Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP Obwieszczenie Uchwała nr IX 101 2019 Uchwała nr XI 134 2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.8.2019.PR

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego sygnatura GN.6821.8.2019.PR z dnia 8-10-2019 r. o nabyciu przez Gminę Szemud prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielnie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 478/2 o powierzchni 0,0211 ha, Karta ...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.3.2019.9

Informacja Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.3.2019.9 z dnia 08.10.2019r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przedsiębi...
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Słonka”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020. Plan polowań zbiorowych 2019-2020 Dominik Szefer Sekretarz Koła Łowieckiego ,, Słonka” Pruszcz Gdański
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 08.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia”

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia” ul. św. Józefa 5, 84-207 Bojano W dniu 07.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko zarządcy dróg – GPK Szemud

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych. Szczegóły w poniższej ofercie. OGŁOSZENIE: ZARZĄDCA DRÓG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 z dnia 20.09.2019r.

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 z dnia 20.09.2019r. Postanowienie
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 Zawiadomienie
Czytaj więcej...

UWAGA!! Przetarg na sprzedaż samochodu UNIEWAŻNIONY!

Informujemy, że Wójt Gminy Szemud unieważnił poniższy przetarg na sprzedaż samochodu: Przetarg na sprzedaż samochodu – II przetarg Zarządzenie Wójta Gminy Szemud w sprawie unieważnienia przetargu
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Dobrzewina (ul. Bojańska)

Petycja – Dobrzewino ul Bojańska
Czytaj więcej...

Petycja – Jeleńska Huta

Petycja_JH
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody na terenie Gminy Szemud

Szanowni Mieszkańcy. Przekazujemy informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie znak: SE.HK-304710.245.AJ.2019 z dnia 18.09.2019 r. dotyczącą stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w badanym zakre...
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż w dniu 24.09.2019 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję nr 9zrid/2019/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

UWAGA!! Zmiana TERMINU! – Przetarg na sprzedaż samochodu (II przetarg)

Zawiadamiamy, że zmianie uległ termin przetargu, pierwotnie planowanego na 25.09.2019r., który odbędzie się w dniu 02.10.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Szemud. Jednocześnie odpowiednio wydłużeniu uległ termin wpłacania należnego wadium. Zmiana...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.7.2019.3

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.7.2019.3 z dnia 20.09.2019r. o tym, iż na wniosek IBET Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 9, 84-200 Reda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie – ZWP w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zlewnia Wód Polskich w Gdańsku Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie – ZWP w Gdańsku
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.662.2019.AO z dnia 16.09.2019r. podające do publicznej widaomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienie pozwolenia wodnopr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3 z dnia 19.09.2019r. informujące o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Poko-Al SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.1

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.5.2019.1 z dnia 19.09.2019r. o tym, iż na wniosek Poko-Al SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.455.2019.DK z dnia 13.09.2019r. (data wpływu 16.09.2019r.) Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości infomrację, że na wniosek Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Decyzja Wójta Gminy Szemud

Decyzja Wójta Gminy Szemud, sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.12 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża ,,Szemud III” realizowan...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.13 z dnia 16.09.2019r., Wójta Gminy Szemud zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 16.09.2019r. na wniosek Sebastiana Bieszke, ul. Oliwska 95, 84-208 Kielno, w sprawie wydania decyzji o środowiskow...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Protokół z kontroli nr 02/DO/2019

Protokół kontroli – BIP Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu – II przetarg

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud w sprawie unieważnienia przetargu Ogłoszenie przetargowe Zmiana z dnia 23.09.2019 r. do ogłoszenia przetargowego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
Czytaj więcej...

Ruszyła kolejna edycja akcji „Masz Głos”

Dołącz do Masz Głos! Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o w...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja z dnia 29.08.2019r. sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.467.2019.DK Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Michała Dobrowolskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomas...
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Dobrzewina

Petycja mieszkańców wsi Dobrzewino sprzeciw w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BTR41806_BOJANO_3” planowanego na działce nr 54/1 w miejscowości Dobrzew...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 02.09.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontar...
Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.374.2019.BB z dnia 26.08.2019r. od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administra...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.11 z dnia 27 sierpnia 2019r. informujące o ponownym wystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku ...
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców ul. Wołoszyna w Bojanie

Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję Petycja mieszkańców ul. Wołoszyna w Bojanie Treść petycji
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.4.2019.4

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.4 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.4.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,B...
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 21.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.11 zawiadamiające, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym znak GO.6220.11.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.ME-h, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w ramach postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg K...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.222.2019.BS z dnia 8 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 12 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Mar...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ

Stosownie do pisma znak: RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ.4 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 9 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informującego, iż w związku z postępowaniem w sprawie p...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Załącznik do Zarządzenia – s.1 Załącznik do Zarządzenia – s.2 Załącznik do Zarządzenia – s.3
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.328.2019.DK z dnia 29 lipca 2019 roku, (data wpływu 01 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Zbign...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 02.08.2019 nr GO.6220.4.2019.3

Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.3 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstrukto...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 02.08.2019 nr GO.6220.4.2019.2

Zawiadomienie z dnia 02.08.2019 sygantura sprawy GO.6220.4.2019.2 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstrukto...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 10/19 z dnia 19.07.2019 r.

PSSE Lębork stwierdził, że woda w kąpielisku Jezioro Wysoka – Wycztok w miejscowości Kamień jest przydatna do kąpieli Bieżąca kontrola jakości wody
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019r. sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.MKH-b o informacji, iż na wniosek z dnia 11.04.2019r., uzupełniony w dniu 13.06.2019r. oraz w dniu 15.07.2019r. złożony przez Pana Łukasza Stepnowskiego rep...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019r., sygnatura sprawy  WI.III.7820.17.2018.MKH-g  w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiad...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.6  z dnia 8 lipca 2019r., o wystąpieniu do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.3  z dnia 5 lipca 2019r, informuje, iż w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla pr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (08.07.2019)

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (08.07.2019)
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie – Zarządzenie Wójta Załącznik do Zarządzenia – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud

Urząd Gminy Szemud informuje, że w dniu 2 lipca 2019r., na wniosek przedsiębiorcy – Pani Anastazji Bańskiej, Prezesa Zarządu firmy WC Serwis Sp. z o. o. z siedzibą 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, NIP: 648-273-04-08, z dnia 06.05.2019r., Wójt Gminy w Sz...
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (28.07.2019)

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (28.07.2019)
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
Czytaj więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego – Parafia Kielno

Oferta realizacji zadania publicznego – Parafia Kielno
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2019r., na wniosek ,,ZP” Sp. z o. o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia sygnatura sprawy GO.6220.2.2019.3 zostało wszczęte posępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Urząd Gminy w Szemudzie informuję, że w dniu 29.05.2019r., do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynął wnios...
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku s...
Czytaj więcej...

Petycja w sprawie działki nr 174/5 w Przetoczynie

Petycja w sprawie działki nr 174/5 w Przetoczynie Odpowiedź na petycję
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.10.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.11.2019
Czytaj więcej...

Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie

Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję obejmującą lata 2020-2023 W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, Gmina Szemud informuje o naborze na ławnika Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję obejm...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie Ogłoszenie o konkursie Iwona Curlej-Paszke
Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Pri...
Czytaj więcej...

Petycja

Odpowiedź na petycję Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz –...
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia jako nieruchomości zamiennych

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Załącznik do zarządzenia – wykaz przeznaczonych do zbycia jako nieruchomości zamiennych
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na realizację wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na realizację wychowania przedszkolnego Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację wychowania przedszkolnego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.13.2019
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2019r., sygnatura sprawy ROD.6220.13.2018.IP zawiadamiający strony o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.13.2018.IP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: p...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA GO. 6233.2.2019.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Na podstawie ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17.05.2019r., sygnatura sprawy WI-III.7820.17.2018.MKH-b informującę, iż na wniosek z dnia 21.12.2018r., złożony przez Pana Łukasza Stepnowskiego, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oferta Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Bojanie

Oferta Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Bojanie. W dniu 16.05.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo W dniu 09.05.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności po...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.70.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.40.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.8.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2019
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud z dnia 08.05.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.12.2018.11 o wydaniu decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W d...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 08.05.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.14.2018.13 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 29.04.2019r. na wniosek „BISTRO” Mirosław Bistroń, Rębiska, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, w sprawie wyda...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.8.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.6.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Komisarz Wyborczy w Słupsku wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Szemud

Komisarz Wyborczy w Słupsku wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Szemud. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dn...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 26.04.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.9 o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o zaw...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.48.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 09.04.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.14.2018.11 o zawiadomieniu wszystkich stron, iż w toku toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regiona...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Drodzy Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z gminy Szemud, informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.). Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy samorząd lokalny zobowi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2019r sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.581.2018.BS Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadomienie strony, że w dniu 26.03.2019r. została wydana decyzja (znak GD.ZUZ.3.421.581.2018.BS) udzielająca Gminie Szemu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.7.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 28 marca 2019r. sygnatura sprawy ROD.6220.13.2018.IP o zawiadomieniu stron o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wic...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańs...
Czytaj więcej...

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.95.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.97.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.98.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.92.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.91.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.96.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.90.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.89.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.88.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.87.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.93.2018.BS

Zawiadomienie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.93.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.94.2018.BS

Zawiadomienie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 marca 2019r., sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.94.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Przedsię...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud-Karczemki na odcinku Kielno Karczemki o długości 2,193 km Obwie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie nr GD.RUZ.421.48.2019.MG Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie sygnatura sprawy GD.RUZ.421.48.2019.MG z dnia 15 marca 2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z informacją o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania admi...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Dyrektora Zespolu Parków Krajobrazowych o przystąpieniu do prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony TPK

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych o przystąpieniu do prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony TPK Ogłoszenie
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajd...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku nr DROŚ-G.7440.1.1.2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 11 marca 2019r. sygnatura sprawy DROŚ-G.7440.1.1.2019 Zawiadamia się o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: ,,Dodatku nr 4 do projektu robót geologicznych...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 8 marca 2019r.) sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.581.2018.BS od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia: o możliwości zapoznania się z nowymi dowodami w sprawie prowadzon...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wydania decyzji celu publicznego nr GN.6733.40.2018 Obwieszczenie nr GN.6733.40.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora RZWG Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie S6 z dnia 27 lutego 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.03.2019r.) sygnatura sprawy GD.RUZ.421.233.2018.GR od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 r. decyzji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 marca 2019r.

OBWIESZCZENIE ROD.6220.13.2018.IP. Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 marca 2019r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA reprezentowanego przez pełnomocnika dla...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud zawiadamiające o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia. Obwieszcz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.7.2019 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce 84-55 obręb Kielno
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.2.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.40.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.1.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN 6733.20.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN 6733.50.2018
Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie – zmiana terminu składania ofert – szczegóły w załącznikach

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie – zmiana terminu składania ofert – szczegóły w załącznikach Zarządzenie nr 63/V/2019 Wójta Gminy Szemud w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/V/2019 Wójta Gminy Szemu...
Czytaj więcej...

Decyzja nr GN.6730.389.2018 z dnia 15-02-2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na działce nr 265/11 Kamień

Decyzja nr GN.6730.389.2018 z dnia 15-02-2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażu wolnostojącego wraz z infrastrukturą na działce nr 265/11 Kamień
Czytaj więcej...

Postanowienie GN.6730.293.2018 z dnia 15-02-2019 r. w sprawie uzupełnienia decyzji

Postanowienie nr GN.6730.293.2018 z dnia 15-02-2019 r.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.1.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.49.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.47.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2018
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026r.” Projekt „Programu…” Informacja RDOŚ w Gdańsku o oddziaływaniu na środo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie projektu robót geologicznych związanych z budową trasy S6. Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Treść Zawiadomienia
Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 58/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30.01.2019

Zarządzenie Nr 58/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie Konkurs na dyrektora
Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 57/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 57/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gm...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 56/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 56/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.49.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20.2018
Czytaj więcej...

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

W budżecie Gminy Szemud na rok 2019 przeznaczono kwotę ponad 300 tyś. zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójt Gminy Szemud dokonał roz...
Czytaj więcej...

GOPS Szemud: wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja o wynikach naboru – Główny Księgowy Informacja o wynikach naboru – specjalista ds. kadr i płac
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.46.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji tran...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie: – przebudowy układu śluzy wra...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.43.2018 z dnia 17.01.2019r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa reprezentowanej przez: Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do koresponde...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018 z dnia 17.01.2019r.informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Grau, zam. przy ul. Łebińskich 6, 84-217 Łebno, zawiadamia się, że w dniu 17.01.2019 r. wydana została decyzja nr GN.6733.44.2018 kończąca post...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2019 zawiadamiające, że w dniu 15.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.40.2018 zawiadamiające,że w dniu 16.01.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.42.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 21...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.41.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działce n...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce nr 52 w obrębie geodezyjnym Grabowiec, gmina Szemud Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie kwot dotacji dla przedszkoli w 2019 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie kwot dotacji dla przedszkoli w 2019 roku. Ogłoszenie w sprawie Podstawowej Kwoty Dotacji Wysokość dotacji udzielanej placówkom niepublicznym  
Czytaj więcej...

Obwieszczenia o wyłożeniu do wglądu zmian w MPZP

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Bojano Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Dobrzewino Kamień Kielno Koleczkowo Przetoczyno Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Dobrzewino
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GO.6220.1.2018.9 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 07.01.2019r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regiona...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.50.2018 informujące, że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Czoska zam. przy ul. Dworskiej 10, 84-208 Warzno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.49.2018 informujące, że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Teresy Sułkowskiej zam. ul. Płk. Dąbka 243B/17, 81-155 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.48.2018 z dnia 03.01.2019 r. informujące że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek: ENERGA-OPERATOR S. A. , Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Pana Huberta Kaliszewskiego...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.44.2018 z dnia 03.01.2019 r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem na działce nr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.43.2018 z dnia 03.01.2019 r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami ...
Czytaj więcej...

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego Oferta Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. St.Żeromskiego 1, 80-209 Chwaszczyno – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie znak: GO.6344.5.2018 z dnia 03. 01. 2019 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk w Gminie Szemud w roku 2019, stanowiący załącznik do nini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie: – pr...
Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego Informacja
Czytaj więcej...

Informacja dla właścicieli gruntów w związku z budową Trasy S6

Informacja dot. czynności ustalenia linii granicznych: Pismo przewodnie Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GO.6220.10.2018.8 z dnia 19.12.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 19.12.2018r., na wniosek OL-TRANS KRUSZYWA Sp. z o.o., Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana S...
Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych OGŁOSZENIE WZÓR – OFERTA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.45.2018 zawiadamiające, że w dniu 14.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Andrzeja Kowalewskiego zam. przy ul. Józefa Sikorskiego 52, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokal...
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o

Zmiana siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o.: z Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa na Polska Spółka Gazownictwa sp. zo. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie trasy S6

Obwieszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 06.12.2018r.  znak GD.RUZ.421.233.2018.GR informującego o  wszczęciu postępowanie na wniosek GDDKiA w sprawie udzielenia pozwolenia woodnoprawnego niezbędnego ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GO.6220.17.2017.11 z dnia 13.12.2018r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 10.12.2018r., na wniosek IBET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 84-240 Reda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po za...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.293.2018 z dnia 12.12.2018r. zawiadamiające o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec , gmina Szemud do uzgodnień. Obwieszczenie nr GN.6730.293.201...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018 zawiadamiające, że w dniu 12.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Agnieszki Grau zam. przy ul. Łebińskich 6, 84-217 Łebno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GO.6220.1.2018.7 z dnia 12.12.2018 r. informujące wszystkie strony, iż w toku toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańs...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.43.2018 zawiadamiające, że w dniu 07.12.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora ad...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.42.2018 zawiadamiające, że w dniu 05.12.2018 r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA nr GO.6233.6.2018.5 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud na wniosek Przedsiębiorcy Pana Mariusza Trepczyk, wł...
Czytaj więcej...

GOPS w Szemudzie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Nabór – Główna Księgowa Nabór – specjalista ds. kadr i płac p.o. Kierownika GOPS w Szemudzie Justyna Bieszk
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.38.2018 kończąca postępowa...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 04.12.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.37.2018 kończąca postępowan...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie znak: GO.6220.10.2018.6 z dnia 04.12.2018r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.30.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor z...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja znak: GO.6220.15.2018.3 z dnia 29.11.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o budyn...
Czytaj więcej...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano”  – MAŁY GRANT

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano”  – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U...
Czytaj więcej...

Oferta Ludowego Klubu Sportowego ” Bojano”  – MAŁY GRANT

Oferta Ludowego Klubu Sportowego ” Bojano”  – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 po...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.39.2018 zawiadamiające, że w dniu 16.11.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Energa Operator S.A o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do ko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.17.2017.9 z dnia 23.11.2018r. dotyczącego wydania przez Wójta Gminy Szemud postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:. „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki pia...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 z dnia 20.11.2018r. informujące,że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociąg...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu – oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Ogłoszenie o przetargu    
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.10 z dn. 16.11.2018r. dotyczącego wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcink...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.18.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 15.11.2018 została wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do kores...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GN.6733.36.2018 z dnia 08.11.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.35.2018 z dnia 07.11.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 z dnia 08.11.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud zawiadamia się, że w dniu 08.11.2018 r., wydana została decyzja nr GN.6733.34.2018 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.27.2018 z dnia 07.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GO. 6233.6.2018.2

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GO. 6233.6.2018.2 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud na wniosek...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.30.2018 z dnia 05.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.32.2018 z dnia 05.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustale...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.31.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.28.2018 z dnia 05.11.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 30.10.2018r nr AB.6740.19.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gmina S...
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 31.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 265/9 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień , gmina Szemud Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.8 z dnia 30.10.2018 o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018 z dnia 25.10.218 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje skan obwieszczenia (znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.12.2018.AŁ.1) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu opracowania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 M...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud udostępnia Informację nr GO.6220.12.2018.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa stacji Bazowej sieci POLKOMTEL Sp. z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.37.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Daniela Olszewskiego zam. przy ul. M. Konopnickiej 4C/18, 81-596 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.38.2018 informujące, że w dniu 24.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pani Moniki Jaszczyszyn zam. przy ul. Gryfa Pomorskiego 25, 84-207 Koleczkowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.36.2018 informujące, że w dniu 22.10.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowanej przez Pana Przemysława Dagil pełnomocnik inwestora adres do kor...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Punkt skupu metali kolorowych” na działce 319/18 w miejscowości Koleczkowo, przy ul....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 15.10.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud. Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 26.09.2018r nr AB.6740.17.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa i rozbudowa ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w gminie Szemud. Tuchomsk...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 05.10.2018r nr AB.6740.19.2018.19.D.IV w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gmina S...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Informacja Wójta Gminy Szemud o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. p...
Czytaj więcej...

Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych

Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych na terenie gminy Szemud. Informacja firmy GEOPARTNER Inżynieria w sprawie punktów granicznych i działek ewidencyjnych
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie z 05.10.2018 str 1 Obwieszczenie z 05.10.2018 str 2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.26.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Emilii Freza zam. przy ul. Perzowej 33, 81-589 Gdynia w dniu 28.09.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.26.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji in...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.25.2018 zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Huberta Kaliszewskiego pełnomocnik inwestora adres do korespon...
Czytaj więcej...

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. podatku VAT i rozliczeń finansowych. Informacja o wynikach naboru
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej*   Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018 z dnia 24.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 265/9 obręb geodezyjny Kamień Obwieszczenie nr GN.6730.231.2018
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję) znajdują się poniżej oraz – w załączon...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Udział młodzieży z Gminy Szemud w ogólnopolskim spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym w Warszawie”

Oferta Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2018 z dnia 18.09.2018r. zawiadamiające, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2018 z dnia 13.09.2018r. informujące, że w sprawie inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A nr „50557 KAMIEŃ” na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud po ro...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017.2018z dnia 13.09.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.28.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. M...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G. M...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2018 informujące, że w dniu 12.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Szemud reprezentowanej przez Pana Józefa Felińskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ BUDEX” ul. G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2018 informujące, że w dniu 13.09.2018 r. zostało wszczęte na wniosek:Gminy Szemud postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodocią...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. PODATKU VAT I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH W REFERACIE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI URZĘDU GMINY W SZEMUDZIE W WYMIARZE – PEŁNY ETAT 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 04.09.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 208/16 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino , gmina Szemud. Obwieszczenie nr ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa dr. Warzno-Karczemki cz. II
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 27.08.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo &#...
Czytaj więcej...

Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczeni GN.6730.231.2018 z dnia 27.08.2018 informujące o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 265/9 w obrębie geodezyjnym Kamień, gmina ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO I” na części dz. nr 94/2 obręb Przetoc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.13.2018.19.D.IV z dnia 22.08.2018 r. o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego, O...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Szemud III” realizowanego na terenie miej...
Czytaj więcej...

Ustny przetarg na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Zał. nr 1 do zarządzenia – ustny przetarg na sprzedaż samochodu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.20.2018 z dnia 22.08.2018 r.

Obwieszczenie GN.6733.20.2018 z dnia 22.08.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii kom...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 22.08.2018 r dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w gminie Szemud” Starosta Wejherowski Obwieszczeni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.08.2018 r. nr WI-II.7821.1.19.2018.EK-b dot. zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień na długości 2,075 km na terenie gminy Szemud” O...
Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zgromadzeń publicznych

01 Zgromadzenie publiczne 19.08.2018 02 Zgromadzenie publiczne 19.08.2018 03 Zgromadzenie publiczne – tryb uproszczony
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „BOJANO” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z pó...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 08.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 37...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2018 z dnia 6.08.2018r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn110PE na działce nr 25/24, 27/1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 02.08.2018 r nr WI-II.7820.25.2017.AZ-i o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Wejherowskiej (droga woj. nr 224) w Łebnie gm. Szemud Obwieszczenie Wojewody Pomorski...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino (…)” Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany w części decyzji Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.15.2018 z dnia 13.06.2018r. Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 31.07...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2018 z dnia 31.07.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 601, 604 obręb ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku

Zawiadomienie RDOŚ_Gd_WOO.4207.102.IBA.23
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku

Zawiadomienie RDOŚ_Gd_WOO.4207.102.IBA.22
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 30.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondenc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 19.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencj...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 20.07.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondenc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 24.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z...
Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26.07.2018 r nr rej. RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2018.MBC/AJ.8. sprawie: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadania pn:. ,,Budowa drogi Warzno – Karczemki, część II” Za...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018 z dnia 24.07.2018r. zawiadamiające o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień dla działki nr 208/16 obręb geodezyjny Dobrzewino. Obwieszczenie nr GN.6730.112.2018
Czytaj więcej...

Informacja RDOŚ w Gdańsku

Informacja RDOŚ w Gdańsku w sprawie ochrony przed hałasem Informacja RDOŚ w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 12.07.2018 r nr rej. AB.6740.13.2018.19.D.IV W sprawie: Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa i rozbudowa ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie” Obwieszczenie St...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018.ZM zawiadamiające, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Sławomira Klimek postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zmiany...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.24.2018 informujące, że w dniu 09.07.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Albina Labuhn reprezentowany przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr  GN.6733.34.2016.2017 z dnia 03.07.2018r. zawiadamiające, że w dniu 03.07.2018r. na wniosek Inwestora wydane zostało postanowienie, znak: GN.6733.34.2016.2018 dotyczące odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 11.07.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta złożona na organizację wypoczynku letniego. Oferta Parafii w Kielnie
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud. Ogłoszenie
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019

Wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 dnia 04.07.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 63PE oraz ...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud. Informacja o wydaniu decyzji
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.19.2018 z dnia 29.06.2018r. zawiadamiające, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) można zapoznać się z aktami sprawy i zgromadz...
Czytaj więcej...

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym obywatelom decydowanie o przeznaczeniu części środków z budżetu gminnego i pozwala mieszkańcom gminy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Po raz kolejny mieszkańcy Gmin...
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze Wysoka w Kamieniu

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2018 z dnia 25.06.2018r. informujące, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu śr/c na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 25.06.2018r. zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Iwony Jankiewicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2018 z dnia 25.06.2018 zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocni inwestora...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.17.2018 z dnia 22.06.2018r
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017 z dnia 22.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.7.2018.2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017 z dnia 19.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Klimek zawiadamia się, że w dniu 13.06.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.15.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr  GN.6733.20.2018 zawiadamiające, że w dniu 11.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa reprezentowana przez Pana Pawła Kaszubowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Informacja i formularze
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 07.06.2018 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do ko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 05.06.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 24/...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Częstkowie. Obwieszczenie Starosty
Czytaj więcej...

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie

Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie Informacja nt. prac inwentaryzacyjnych na terenie Natura 2000 Mechowsika Zęblewskie
Czytaj więcej...

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 Informacja nt. spotkania dot. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Obwieszczenie RDOŚ
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017” Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018 z dnia 24.05.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do koresponden...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 24.05.2018r zawiadamiające, że w dniu 24.05.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Tomas...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwes...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.673318.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.05.2018 dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1405 obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017.2018.ZM z dnia 09.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w dniu 09.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A o/G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Czestkowo”. Obwieszczenie nr GO.6220.12018.3  
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie Ogłoszenie konkursowe
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Nabór na pracownika: Konserwator – Pracownik gospodarczy

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy: Konserwator – Pracownik gospodarczy Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu ciągłym, Główne obowiązki: Wykonywanie zleconych prac konserwacyjnych w budynkach administracyjn...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.04.2018
Czytaj więcej...

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji dla Przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 26.04.2018r. zawiadamiające o zmianie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Dempc Obwieszczenie GN.6730.653.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 18.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 18.04.2018 wydana...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018 z dnia 16.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 16.04.2018r. wydana została decy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.14.2018 z dnia 16.04.02018 zawiadamiające, że w dniu 16.04.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Budnik zam. przy ul. Nałkowskiej 19B, 81-198 Suchy Dwór postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.8
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 335/2, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 21/18,21/14 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 322, 112/2, 252/1 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/12, 58/6, 58/60, 58/52 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 8/15, 8/26, 8/25 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul Oliwskiej 48, 8...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 29, 94, 93/7, 93/8 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Damazego Dęby zam. przy ul Ucznio...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.1.2018.3 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.1.2018.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6233.2.2018.4 o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud Informacja nr GO.6233.2.2018.4
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 05.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta w dniu 05.04.2018r. wydana został decyzja nr GN.6733.8.2018 kończąca postępowanie w sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokośc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.16.2017.6
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 26.03.2018r. zawiadamia się, że w sprawie inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 169/17, 169/13, 169/14, 170, 171/11, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/16, 169/1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018 z dnia 26.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 1/12...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZEMUD Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. nr 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szemud informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. na tablicy...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Rozstrzygniecie organizacje pozarządowe 2018
Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Turniej Szachowy

oferta – Szachiści grają dla Polonii
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 20.03.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowę drogi powiatowej pn. ,, Rozbudowa ul. Wejherowskiej w Częstkowie gm. Szemud” nr AB.6740.31.2017.1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 14.03.2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.24.2017.19.D.IV Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. OBWIESZCZENIE [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 1 III 2018 w sprawie ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018 w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Łebnie Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2017 z dnia 28.02.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu l...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul. Oliwskiej 48, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017 z dnia 20.02.2018r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 19.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 19.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Damazego Dęby zam. przy ul. Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.218 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską ...
Czytaj więcej...

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Nadzorczej GPK Szemud Sp. z o. o.

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 29.01.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Romy Płaskota zam. przy ul. Skwer Kościuszki 17-19B/70, 81-3740 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 31.01.2018 zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociąg...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud. Oświadczenie o samotnym Oświadczenie o wielodz...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej s...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Bojano, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Bojano MPZ Bojano
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Szemud MPZ Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Donimierz, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Donimierz MPZ Donimierz
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Przetoczyno, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Przetoczyno MPZ Przetoczyno
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Donimierz oraz p. Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Gruba zam. przy ul. Otalżyńskiej 15, 84-217 Donimierz zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.35.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokazac...
Czytaj więcej...

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

  Ogłoszenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Milewczyk oraz Pana Tomasza Pożarowszczyk dnia 09.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.31.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji dnia 12.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.33.2017 kończąca postę...
Czytaj więcej...

Wyniki naboru na prezesa GPK Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej z kontenerem”, która ...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Prezesa GPK Szemud

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty z dnia 27.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2017 zawiadamiające, że w dniu 29.12.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Brzeskiego zam. przy ul. Myśliwski Dwór 3, 84-208 Kielno wydana została decyzja nr GN.6733.34.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lok...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 302, 270, 262/4, 262/5 wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr...
Czytaj więcej...

I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018

Wójt Gminy Szemud ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018. Szczegóły w poniższych załącznikach: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018 ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Czytaj więcej...

Znaleziono psa – szukają wlaściciela

Poszukujemy właściciela psa. Blind do schroniska OTOZ ANIMALS w Dąbrówce k. Wejherowa trafił 18 grudnia 2017 roku. Został znaleziony w miejscowości Koleczkowo gm. Szemud. Psiak jest niewidomy. Poszukujemy właściciela. Blind obecnie przebywa na 15-dni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe...
Czytaj więcej...

Informacja dot. cięć odnawialnych w lasach państwowych

Informacja dot. cięć odnawialnych Mapa przeglądowa nr 1 użytkowania rębnego plan na rok 2018 Mapa przeglądowa nr 2 użytkowania rębnego na rok 2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego Nr GN.6733.36.2017 z dnia 13.11.2017r. rozpatrywane na wniosek z dnia 12.12.2017r. Pana Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Kielno oraz P...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.34.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na d...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ – Szkolenie Warsztaty Profilaktyczne”

Oferta Fundacji CREDU – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 06.12.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia LESOK- MAŁY GRANT pn. „Senior zimą (aktywność fizyczna i dieta wspomagająca ćwiczenia)”

Oferta  Stowarzyszenia LESOK MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w d...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do k...
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Ur...
Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 371 § 3 w związku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Ra...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Tomasza Michalik pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: ELPRO ul. Imbirowa 4, 81-198 Kosakowo zawiadamia się, że w dniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017 z dnia 15.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„”, na dz. nr 105...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 zawiadamiające, ze w dniu 14.11.2017r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 205/5...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Informacja o przetargu
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia będzie nieczynny

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia 2017r. będzie nieczynny
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) na terenie gminy Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej str. 1    str. 2    str. 3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji nr GN.6733.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017 r., wydana została decyzja nr GN.6733.1.2017 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.23.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp....
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie zawiadamiającego wszystkie strony postępowania że w dniu 30.10.2017 r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony ...
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...