Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 14.03.2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.24.2017.19.D.IV Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. OBWIESZCZENIE [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 1 III 2018 w sprawie ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018 w sprawie rozbudowy ul. Wejherowskiej w Łebnie Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 III 2018
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publiczne...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.32.2017 z dnia 28.02.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu l...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul. Oliwskiej 48, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017 z dnia 20.02.2018r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 19.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 19.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Damazego Dęby zam. przy ul. Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.218 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską z...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską ...
Czytaj więcej...

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie

Komunikat prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.4.2017 zawiadamiające że po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez: Pana Marcina Majera pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: BAZA sp. z o. o, Marcin Majera, ul. Żwirki i...
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Nadzorczej GPK Szemud Sp. z o. o.

Komunikat (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 29.01.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Romy Płaskota zam. przy ul. Skwer Kościuszki 17-19B/70, 81-3740 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018

Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 31.01.2018 zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociąg...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud. Oświadczenie o samotnym Oświadczenie o wielodz...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej s...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Bojano, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Bojano MPZ Bojano
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Szemud MPZ Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Donimierz, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Donimierz MPZ Donimierz
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Przetoczyno, gmina Szemud Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Przetoczyno MPZ Przetoczyno
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Donimierz oraz p. Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr G...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Gruba zam. przy ul. Otalżyńskiej 15, 84-217 Donimierz zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.35.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokazac...
Czytaj więcej...

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

  Ogłoszenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Milewczyk oraz Pana Tomasza Pożarowszczyk dnia 09.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.31.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustaleni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji dnia 12.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.33.2017 kończąca postę...
Czytaj więcej...

Wyniki naboru na prezesa GPK Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej z kontenerem”, która ...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Prezesa GPK Szemud

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółka z o. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty z dnia 27.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2017 zawiadamiające, że w dniu 29.12.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Brzeskiego zam. przy ul. Myśliwski Dwór 3, 84-208 Kielno wydana została decyzja nr GN.6733.34.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lok...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 302, 270, 262/4, 262/5 wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr...
Czytaj więcej...

I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018

Wójt Gminy Szemud ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018. Szczegóły w poniższych załącznikach: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018 ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Czytaj więcej...

Znaleziono psa – szukają wlaściciela

Poszukujemy właściciela psa. Blind do schroniska OTOZ ANIMALS w Dąbrówce k. Wejherowa trafił 18 grudnia 2017 roku. Został znaleziony w miejscowości Koleczkowo gm. Szemud. Psiak jest niewidomy. Poszukujemy właściciela. Blind obecnie przebywa na 15-dni...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe...
Czytaj więcej...

Informacja dot. cięć odnawialnych w lasach państwowych

Informacja dot. cięć odnawialnych Mapa przeglądowa nr 1 użytkowania rębnego plan na rok 2018 Mapa przeglądowa nr 2 użytkowania rębnego na rok 2018
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego Nr GN.6733.36.2017 z dnia 13.11.2017r. rozpatrywane na wniosek z dnia 12.12.2017r. Pana Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Kielno oraz P...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.34.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na d...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ – Szkolenie Warsztaty Profilaktyczne”

Oferta Fundacji CREDU – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 06.12.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych

Obwieszczenie w sprawie miejsc przeznaczonych na plakaty komitetów wyborczych
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia LESOK- MAŁY GRANT pn. „Senior zimą (aktywność fizyczna i dieta wspomagająca ćwiczenia)”

Oferta  Stowarzyszenia LESOK MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w d...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do k...
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Ur...
Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 371 § 3 w związku z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Ra...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Tomasza Michalik pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: ELPRO ul. Imbirowa 4, 81-198 Kosakowo zawiadamia się, że w dniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017 z dnia 15.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„”, na dz. nr 105...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.33.2017 zawiadamiające, ze w dniu 14.11.2017r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 205/5...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Informacja o przetargu
Czytaj więcej...

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia będzie nieczynny

Urząd Gminy Szemud w dniu 22 grudnia 2017r. będzie nieczynny
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) na terenie gminy Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej str. 1    str. 2    str. 3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji nr GN.6733.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017 r., wydana została decyzja nr GN.6733.1.2017 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.23.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp....
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie zawiadamiającego wszystkie strony postępowania że w dniu 30.10.2017 r., na wniosek BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony ...
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Wojewoda Pomorski – PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, iż w dniu 11.10.2017 r., postanowieniem nr WI-II.7820.10.15.2011.MW, wznowił postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.201...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Zawiadamia się że w dniu 19.10.2017 r. na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego o wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G relacji Szemud – Karczemki na odcinku przez miejsco...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,07...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. organizacyjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – pełny etat. Miejsce ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT 41464 BOJANO 2 wraz z linią elektr...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano   Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO II” na dz. 157/2 (część), 158 (część) i 164/2 (część) obr...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 z dnia 06.10.2017r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.26.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2017
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych – Wojskowe Koło Łowieckie nr 326 „Łoś” w Gdyni

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017-2018 w obwodach łowieckich nr 63 i 71
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Pismo przewodnie Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 95/4 (ob...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji i rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Szemud   1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju gminy – pełny etat. Miejsce wyk...
Czytaj więcej...

Budżet obywatelski 2018 – zapraszamy do głosowania!

Budżet obywatelski na rok 2018 Procedury dotyczące głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 678/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dni...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Informacja IBET
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża „Głazica VIII„ Obwieszczenie str.1 Obwieszczenie str.2...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Szemud, dnia 1 września 2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z d...
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja (skan)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie (PDF)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.25.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2017
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Informacja GO.6220.13.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zarządzenie nr 667 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.14.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.20.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na działce 213,214/34 w...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.21.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 408/9, 169/1 wraz z prz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w związku z decyzją o warunkach zabudowy  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych ...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szemud Nazwa stanowiska i wymiar etatu Podinspektor ds. zamówień publicznych– pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Szemud. ...
Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA DWA  STANOWISKA URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W REFERACIE FINASÓW I KSIEGOWOWŚCI W URZĘDZIE GMINY SZEMUD Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud – o sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

Informacja – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Będargowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Koleczkowo
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.34.2016-2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 323/6, obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 87/13, obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – nr GN.6733.4.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 na działce nr 114/6, obręb geodezyjny Leśno, gmina Szemud

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

obwieszczenie GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicer...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Gminy w Szemudzie na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Ministra informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę w spr...
Czytaj więcej...

Oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej i sportu”

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.” Letni turniej kultury fizycznej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.12.4
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.12.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.11.2017.7
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.6
Czytaj więcej...

Konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs ofert z zakresu wychowania przedszkolnego – szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Ogłoszenie Oferta zał. nr 1 Zał. nr 1 do oferty Zobowiązanie zał. nr 2 Oświadczenie zał. nr 3
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie nr GN.6821.16.2017.PR
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.13.2017.3
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016-2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2017
Czytaj więcej...

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.20.2017
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody w jeziorze w Kamieniu

Wyniki badań wody: Jezioro Wysoka -Wycztok
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr GN.6730.147.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmiana...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów

Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie Wyniki (do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie i informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.11.2017.2
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja nr GO.6220.6.2017.5
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.18.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2017
Czytaj więcej...

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J — Treść przekazanej wiadomości — Temat: Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) Data: Fri, 16 Jun 2017 11:59:25 +0200 Nadawca: Inicjatywa ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.14.2017.PR
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.15.2015
Czytaj więcej...

Gmina uzyskała dofinansowanie 52 tys. zł na zakup nowości czytelniczych

Informujemy, że Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Szemud – organowi prowadzącemu szkoły dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Pri...
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2017
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szemudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 84 – 217 Szemud, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Szczegóły w poniższym załączniku: Ogłoszenie o konkur...
Czytaj więcej...

Decyzje Starosty Wejherowskiego

Decyzja nr OS.6341.27.2017.KM Decyzja nr OS.6122.4.20117.MM2
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jel...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, ul. Kartuska 25, 84 – 217 Łebieńska Huta, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Pods...
Czytaj więcej...

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud.

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 24, 84 – 207 Koleczkowo, której organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr...
Czytaj więcej...

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informacje o wydanych decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych o następujących numerach: GO.6233.2.2017.2 GO.6233.3.2017.2 GO.6233.4.2017.2 GO.6233.5.2017.2...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2017
Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji lokalnych

Sprawozdanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja GO. 6220.6.2017.3
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na sekretarza gminy

Informacja
Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.13.2017
Czytaj więcej...

Informacje o sporządzeniu wykazów

Informacja o sporządzeniu wykazu – działka nr 302/7 w Bojanie Informacja o sporządzeniu wykazu – Piask Potrykus Wilczewski
Czytaj więcej...

Komunikaty Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 5 kwietnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związany...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GO.6220.14.2016.7
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Wybory sołtysa sołectwa Łebno

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 odbędą się przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Łebno. W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 18.00. Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania...
Czytaj więcej...

Podstawowa Kwota Dotacji

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – AKTUALIZACJA MARZEC 2017R
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Treść obwieszczenia
Czytaj więcej...

Nabór na stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC w Urzędzie Gminy Szemud 1. Nazwa stanowiska i wymiar etatu referent ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC – pełny etat. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.12.2017
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze: Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: INFORMATYK – ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI) W URZĘDZIE GMINY SZEMUD 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pe...
Czytaj więcej...

Zarządzenia Wójta w sprawie rekrutacji szkolnej

Zarządzenie Nr 563 IV 2017 – TERMINY Zarządzenie Nr 564 IV 2017 – WZÓR WNIOSKU
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Obwieszczenie do pobrania (PDF)
Czytaj więcej...

Opinia pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie sieci szkół w gminie Szemud

Przekazujemy do publicznej wiadomości opinię pomorskiego Kuratora Oświaty nt. uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Opinia Kuratora Oświaty Przedmiotową uchwałę zam...
Czytaj więcej...

Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania) Wynik naboru (PDF do pobrania)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2017
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości

Zarządzenie nr 553/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D...
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017 – wyniki
Czytaj więcej...