Plan pracy Komisji na rok 2012

Plan pracy Komisji

Regulamin Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Sprawozdanie z działalności Komisji

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.12.2010r.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.01.2011r.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.02.2011r.

rotokół z posiedzenia komisji 29.03.2011r.

Protokół z posiedzenia komisji 27.04.2011r.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 31.05.2011r.

Protokół z posiedzenia komisji 28.06.2011r.

Protokół z posiedzenia komisji 02.08.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 09.08.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22.09.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 06.10.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28.10.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 10.11.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 01.12.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 15.12.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29.12.2011r.

Protokół z posiedzenia w dniu 02.02.2012r.

Protokół z posiedzenia komisji 27.02.2012r.

Protokół z posiedzenia komisji 26.03.2012r.

Protokół z posiedzenia komisji 19.04.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16.05.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 14.06.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28.06.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29.08.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25.09.2012r.

rotokół z posiedzenia w dniu 24.10.2012r.

rotokół z posiedzenia w dniu 29.11.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27.12.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 31.01.2013r.