Skład Komisji

1. Lewańczyk Czesław – przewodniczący
2. Kowalewski Leszek
3. Tomys Ryszard

Protokoły Komisji, z uwagi na charakter rozpatrywanych spraw, dostępne są jedynie w ograniczonej formie (ochrona dóbr osobistych stron) wyłącznie w wersji papierowej w Biurze Rady Gminy.