Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

1. Kazimierz Mach – przewodniczący
2. Zygmunt Bojke
3. Kazimierz Hermann
4. Witold Hoppa
5. Zdzisław Polaszek
6. Dariusz Pyż
7. Maciej Stępka