KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

1) Kazimierz Mach – PRZEWODNICZĄCY
2) Beata Baranowska
3) Monika Brzeska
4) Hanna Gruba
5) Grzegorz Haase
6) Jacek Nawrocki
7) Wojciech Nowicki
8) Wincenty Polaszek
9) Dariusz Pyż
10) Sławomir Skiba
11) Maciej Stępka


Protokół – 3.12.2018 (Komisja Infrastruktury).

Protokół – 5.12.2018 (Komisja Infrastruktury).