KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1) Jacek Nawrocki – PRZEWODNICZĄCY
2) Beata Baranowska
3) Monika Brzeska
4) Kazimierz Mach
5) Wojciech Nowicki
6) Aleksandra Perz
7) Wincenty Polaszek
8) Dariusz Pyż
9) Felicja Radziak
10) Sławomir Skiba
11) Maciej Stępka


Protokół – 3.12.2018 (Komisja Oświaty).

Protokół – 5.12.2018 (Komisja Oświaty).