KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1) Sławomir Skiba – PRZEWODNICZĄCY
2) Maciej Stępka
3) Wincenty Polaszek


Protokół – 3.12.2018 (Komisja Skarg).

Protokół – 7.12.2018 (Komisja Skarg).