Od 1 stycznia 2016 r. uruchomiliśmy dla naszych mieszkańców punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest on czynny dwa razy w tygodniu:

 

Poniedziałki 8.30 do 12.30 w siedzibie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda  2A, tel. 58 676 51 50

Czwartki 11.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Szemud ul. Kartuska 13, tel 676 44 23
Nieodpłatne porady prawne przysługują osobom fizycznym, które:
1) posiadają Kartę Dużej Rodziny;
2) są kombatantami, ofiarami represji wojennych;
3) posiadają legitymację weterana;
4) posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
5) nie ukończyły 26 lat;
6) ukończyły 65 lat,
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej na ten temat: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.html

Zapraszamy!

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wejherowskim

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186).