Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego oraz możliwości końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w związku z decyzją o warunkach zabudowy  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicerowanych oraz produkcja ogrodzeń i płotów) wraz z infrastrukturą na działce nr 111/32 w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gmina Szemud.