Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 29.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 29.01.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Romy Płaskota zam. przy ul. Skwer Kościuszki 17-19B/70, 81-3740 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 169/17, 169/13, 169/14, 170, 171/11, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/16, 169/18, 169/20, 169/21, 169/22 obręb geodezyjny Bojano, gm. Szemud