Obwieszczenie GN.6733.20.2018 z dnia 22.08.2018r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. nr „50557 KAMIEŃ” na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie. Jednocześnie Urząd Gminy informuję, ze powyższej sprawie postponowanie zostanie zakończone w terminie do dnia 22.09.2018 r.