Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 31.01.2018 zawiadamiające, że w dniu 31.01.2018 zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 27/3, 21/18, 21/14, 21/15 obręb geodezyjny Koleczkowo, gm. Szemud