Urząd Gminy w Szemudzie na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie Ministra informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę w sprawie odmowy zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI.II.7820.10.15.2011.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta – odc. Chwaszczyno – Koleczkowo”.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa