Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud