1

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud