Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 27.08.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino

Obwieszczenie nr ROD.6220.13.2018.IP