Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie:

– przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo,

– przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino,

– przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni (treść)