Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie:

– przebudowy układu śluzy wraz z ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo,

-przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino,

– przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino.

Zawiadamia się o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni postanowienia znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 15.01.2019r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia