Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 28 marca 2019r. sygnatura sprawy ROD.6220.13.2018.IP o zawiadomieniu stron o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie:
– przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo
– przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino,
– przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia