Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) na terenie gminy Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej

str. 1    str. 2    str. 3