Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie RDOŚ