Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicerowanych oraz produkcja ogrodzeń i płotów) wraz z infrastrukturą na działce nr 111/32 w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017.2017.SPR