Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.08.2018 r. nr WI-II.7821.1.19.2018.EK-b dot. zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień na długości 2,075 km na terenie gminy Szemud”