Wojewoda Pomorski – PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, iż w dniu 11.10.2017 r., postanowieniem nr WI-II.7820.10.15.2011.MW, wznowił postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.201 l.MKH, wydaną w dniu 29.09.2011 r. – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta -ode. Chwaszczyno – Koleczkowo.”