Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,075 km” planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 294, 385/73, 427, 385/72, 385/75, 386/3, 421, 422, 424, 480, 423, 426, 382/3, 382/6, 431, 380/1, 380/2, 380/12, 380/5, 433, 434, 435, 855/2, 438/24, 438/22, 438/20, 438/18, 438/16, 438/14, 439/8, 385/71 obręb. Szemud, oraz działka numer 69, 482/7, 183/4 obręb Kamień, przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie i ul. Gdańskiej w Kamieniu, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Obwieszczenie cz. 1
Obwieszczenie cz. 2