Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.23.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT41464 BOJANO 2, wraz z linią elektroenergetyczną na działce nr 399/37 w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.23.2017