Zawiadamia się, że w dniu 31.10.2017 r., wydana została decyzja nr GN.6733.1.2017 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV, rozbiórka i budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 38; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 39; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2017