Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji nr GN.6733.30.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4kV na działce nr 199/12, 199/13 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.30.2017