Obwieszczenie GN.6733.29.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV na działce nr 236, 241/5, 241/6, 241/3 3 wraz ze złączem kablowym na działce nr 241/6, 241/1, 241/2 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud

Treść Obwieszczenia