Obwieszczenie GN.6733.31.2017 zawiadamiające, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 205/58, 205/36 wraz z przyłączami do działek nr 205/61, 205/57, 205/62, 421 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud

Treść Obwieszczenia