Obwieszczenie GN.6733.33.2017 zawiadamiające, ze w dniu 14.11.2017r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 348/21, 349, 348/15, 343/1, 338/1 w miejscowości Karczemki ul. Przyleśna obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud ze zrzutem ścieków do kanalizacji grupowej przebiegającej przez działki nr 492, 494/4, 479/11 ul. Tuchomska obręb geodezyjny Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Treść Obwieszczenia