Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017 z dnia 15.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Zawiadomienie nr GN.6733.34.2017